Cáo Phó Ông cố Giuse Nguyễn Văn Dũng

print

Cáo Phó

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

(Ga 11,25)

Trong niềm tin vào

ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH

Xin kính báo:

 

Ông cố

Giuse Nguyễn Văn Dũng

 

Thân Phụ của Thầy Phó tế Giuse Nguyễn Đức Hiệp,

đang phục vụ tại Giáo xứ Thới Thạnh,  Giáo phận Cần Thơ,.

 

Ông được Chúa gọi về lúc 10 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2024

Hưởng thọ 70 tuổi.

 

Thánh Lễ an táng vào lúc:

9 giờ sáng, Thứ Tư, ngày 24 tháng 04 năm 2024

tại nhà thờ Giáo xứ Đại Hải, Giáo phận Cần Thơ,.

 

Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông cố Giuse

Được sớm hưởng nhan thánh Chúa.

Kính báo

MVTT/Hạt Đại Hải