Cáo Phó Ông Cố Phanxicô Nguyễn Tùng Chánh

print

CÁO PHÓ

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,

hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2)

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh,

xin kính báo:

ÔNG CỐ

PHANXICÔ NGUYỄN TÙNG CHÁNH

Thân phụ của

Thầy Đôminicô

NGUYỄN HỮU DUYÊN

Chủng Sinh Khóa XIII, Đại Chủng Viện Thánh Quý,

đang thực tập mục vụ tại Giáo Xứ Nam Hải, Hạt Đại Hải.

 

đã về Nhà Cha ngày Thứ Hai lúc 04g30 ngày 20/05/2019

Hưởng dương 57 Tuổi

Thánh Lễ An Táng tại Nhà Thờ Bôna

lúc 15g00, Thứ Tư, ngày 22/05/2019

Xin Hiệp Ý Cầu Nguyện Cho Ông Cố Phanxicô

Được Sớm Hưởng Nhan Thánh Chúa.

BBT/GPCT