SN Trong Tuần

Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 28.01 Đến Ngày 02.02.2019

Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 28.01 Đến Ngày 02.02.2019 28.01.2019. 29.01.2019. 30.01.2019. 31.01.2019. 01.02.2019. 02.02.2019. 28.01.2019 THỨ HAI TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN Thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh Mc 3,22-30   Lời Chúa: “Tôi bảo thật anh em: mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng …

xem thêm

Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 21.01 Đến Ngày 26.01.2019

Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 21.01 Đến Ngày 26.01.2019 21.01.2019. 22.01.2019. 23.01.2019. 24.01.2019. 25.01.2019. 26.01.2019.   21.01.2019 THỨ HAI TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN Thánh Anê trinh nữ, tử đạo. Mc 2,18-22   Lời Chúa: Rượu mới, bầu cũng phải mới.” (Mc 2,22) Câu chuyện minh họa: Nhờ bỏ ăn trưa mà nhà kinh tế học WALTER WILLIAMS tìm ra …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 2

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm –- Tuần 2 Lm Carôlô Thứ Hai Thứ Ba. Thứ Tư. Thứ Năm.. Thứ Sáu. Thứ Bảy. Thứ Hai Mc 2,18-22 A. Hạt giống… Văn mạch : Từ 2,1 đến 3,6, thánh Marcô ghi lại 5 cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu với một số nhóm không thích Ngài. Đây là những …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 21-31/01/2019

5 Phút Lời Chúa Từ 21-31/01/2019  21/01/19 THỨ HAI TUẦN 2 TN Th. A-nê, trinh nữ, tử đạo   Mc 2,18-22. 22/01/19 THỨ BA TUẦN 2 TN Th. Vinh Sơn, phó tế, tử đạo Mc 2,23-28. 23/01/19 THỨ TƯ TUẦN 2 TN Mc 3,1-6. 24/01/19 thỨ năm tuẦn 2 tn Th. Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô, giám mục, tiến sĩ HT Mc 3,7-12. 25/01/19 …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 14.01 đến ngày 19.01.2019

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 14.01 đến ngày 19.01.2019   14.01.2019. 15.01.2019. 16.01.2019. 17.01.2019. 18.01.2019. 19.01.2019. 14.01.2019 Thứ Hai tuần 1 Thường Niên Mc 1,14-20   Lời Chúa: “Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.” (Mc 1,18) Câu chuyện minh họa: Có một thầy ẩn tu tên là Xê-bat-chiêng thường đến cầu nguyện tại một …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 11-20/01/2019

5 Phút Lời Chúa Từ 11-20/01/2019   11/01/19 THỨ SÁU SAU LỄ HIỂN LINH Lc 5,12-19. 12/01/19 THỨ BẢY SAU LỄ HIỂN LINH Ga 3,22-30. 13/01/19 CHÚA NHẬT TUẦN 1 TN – C Chúa Giê-su chịu phép rửa Lc 3,15-16.21-22. 14/01/19 THỨ HAI TUẦN 1 TN Mc 1,14-20. 15/01/19 THỨ BA TUẦN 1 TN Mc 1,21-28. 16/01/19 THỨ TƯ TUẦN …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần Sau Lễ Hiển Linh – Lm Seoka

Suy Niệm Lời Chúa Tuần Sau Lễ Hiển Linh Lm Seoka   Thứ hai: 1Ga 3,22-4,6; Mt 4, 12-17. 23-25. Thứ ba: 1Ga 4,7-10; Mc 6, 34-44. Thứ tư: 1Ga 4,11-18; Mc 6,45-52. Thứ năm: 1Ga 4,19-5,4; Lc 4,14-22a. Thứ sáu: 1Ga 5, 5-13; Lc 5,12-16. Thứ bảy 1Ga 5,14-21; Ga 3,22-30.   Thứ hai: 1Ga 3,22-4,6; Mt 4, 12-17. …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa  Từ ngày 7/1 đến 12/1

Phút lắng đọng Lời Chúa  Từ ngày 7/1 đến 12/1   07.01.2019. 08.01.2019. 09.01.2019. 10.01.2019. 11.01.2019. 12.01.2019.     07.01.2019 Thứ Hai sau lễ hiển linh Mt 4,12-17.23-25   Lời Chúa: “Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 4,17) Câu chuyện minh họa: Chiều hôm ấy, hai …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 01-10/01/2019

5 Phút Lời Chúa Từ 01-10/01/2019 01/01/19 THỨ BA CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GS Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa Ngày cầu cho Hoà Bình Thế Giới Lc 2,16-21. 02/01/19 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TRƯỚC LỄ HIỂN LINH Th. Ba-si-li-ô Cả và Ghê-gô-ri-ô, giám mục, tiến sĩ HT Ga 1,19-28. 03/01/19 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TRƯỚC LỄ HIỂN LINH Thánh Danh …

xem thêm