SN Trong Tuần

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 21 Thường Niên 2018 – Lm Seoka

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 21 Thường Niên 2018 Lm Seoka Chúa Nhật XXI TN B Thứ Hai: Mt 23,13-22 Thứ ba: Mt 23,23-26 Thứ tư: Mc 6,17-29 Thứ Năm: Mt 24, 42-51 Thứ Sáu: Mt 25, 1-13 Thứ Bảy: Mt 25,14-30   Chúa Nhật XXI TN B  “Anh em có muốn bỏ Thấy không?”. Đây không chỉ là câu …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Tuần 21 Thường Niên 2018

 5 Phút Lời Chúa Tuần 21 Thường Niên 2018 26/08/18 CHÚA NHẬT TUẦN 21 TN – B 27/08/18    THỨ HAI TUẦN 21 TN 28/08/18 THỨ BA TUẦN 21 TN 29/08/18 THỨ TƯ TUẦN 21 TN 30/08/18 THỨ NĂM TUẦN 21 TN 31/08/18 THỨ SÁU TUẦN 21 TN   26/08/18 CHÚA NHẬT TUẦN 21 TN – B Ga 6,54a.60-69   Ở LẠI …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 20 Thường Niên 2018 – Lm Seoka

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 20 TN 2018 Lm Seoka   Thứ hai: Mt 19, 16-22 Thứ ba: Mt 19, 23-30 Thứ tư: Lc 1, 26-38 Thứ năm: Mt 22,1-14 Thứ sáu: Ga 1, 45-51 Thứ bảy: Mt 23,1-12     Thứ hai: Mt 19, 16-22. Có lẽ khát vọng lớn nhất của con người là sự sống đời đời. …

xem thêm

Lời Sống Hằng Ngày Thường Niên – Tuần XX – Năm B – Dòng Ngôi Lời

Lời Sống Hằng Ngày Thường Niên – Tuần XX – Năm B – Dòng Ngôi Lời   Chúa Nhật – Ngày 19 – Tháng 8 Thứ Hai – Ngày 20 – Tháng 8 Thứ Ba – Ngày 21 – Tháng 8 Thứ Tư – Ngày 22 – Tháng 8 Thứ Năm – Ngày 23 – Tháng 8 Thứ Sáu – …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Tuần 20 Thường Niên 2018

5 Phút Lời Chúa Tuần 20 Thường Niên 2018 19/08/18 CHÚA NHẬT TUẦN 20 TN – B 20/08/18 THỨ HAI TUẦN 20 TN 21/08/18 THỨ BA TUẦN 20 TN. 22/08/18 THỨ TƯ TUẦN 20 TN. 23/08/18 THỨ NĂM TUẦN 20 TN 24/08/18 THỨ SAU TUÀN 20 TN 25/08/18 THỨ BẢY TUẦN 30 TN      19/08/18 CHÚA NHẬT TUẦN 20 …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Tuần 19 Thường Niên 2018

5 Phút Lời Chúa Tuần 19 Thường Niên 2018 12/08/18 CHÚA NHẬT TUẦN 19 TN – B Ga 6,41-51 13/08/18 THỨ HAI TUẦN 19 TN Th. Pon-ti-a-nô, giáo hoàng và Híp-pô-li-tô, linh mục, tử đạo Mt 17,22-27 14/08/18 THỨ BA TUẦN 19 TN Th. Mắc-xi-mi-li-a-nô Ma-ri-a Kôn-bê, linh mục, tử đạo Mt 18,1-5.10.12-14 15/08/18 THỨ TƯ TUẦN 19 TN Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 19 Thường Niên  2018  – Lm Seoka

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 19 Thường Niên  2018  – Lm Seoka Chúa Nhật 19 TN B Thứ hai: Mt 17, 22-27 Thứ ba: Mt 18,1-5.10.12-14 Thứ tư: Lc 1, 39-56 Thứ năm: Mt 18,21-19,1 Thứ sáu: Mt 19, 3-12 Thứ bảy: 19, 13-15   Chúa Nhật 19 TN B Tiếp tục đề tài bí tích Thánh Thể, Tin mừng …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 18 Thường Niên, 2018 – Lm Seoka

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 18 Thường Niên, 2018 Lm Seoka CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN B Thứ hai: Chúa Biến Hình Thứ Ba: Mt 14, 22-36 Thứ tư: Mt 15, 21-28 Thứ năm: Mt 16, 13-23 Thứ sáu: Ga 12, 24-26 Thứ bảy: Mt 17, 14-20   CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN B Làm việc để tìm kiếm cơm …

xem thêm

Suy niệm Tuần 17 Thường niên 2018 – Anthony Đinh Minh Tiên, OP

Suy niệm Tuần 17 Thường niên 2018 – Anthony Đinh Minh Tiên, OP http://loinhapthe.com/ Chủ Nhật 17 Thường Niên, Năm B.. Thứ Hai Tuần 17 TN2. 6 Thứ Ba Tuần 17 TN2, Năm Chẵn. Thứ Tư Tuần 17 TN2, Năm Chẵn. Thứ Năm Tuần 17 TN2, Năm Chẵn. Thứ Sáu Tuần 17 TN2, Năm Chẵn. Thứ Bảy Tuần 17 TN2, Năm …

xem thêm