SN Trong Tuần

5 Phút Lời Chúa Từ 21-31/12/2018

5 Phút Lời Chúa Từ 21-31/12/2018 21/12/18 THỨ SÁU TUẦN 3 MV Th. Phê-rô Ca-ni-xi-ô, linh mục, tiến sĩ HT  22/12/18 THỨ BẢY TUẦN 3 MV Lc 1,39-45. 23/12/18 CHÚA NHẬT TUẦN 4 MV – C Lc 1,39-45. 24/12/18 THỨ HAI TUẦN 4 MV Vọng lễ Chúa Giáng Sinh Lc 1,67-79. 25/12/18 ĐẠI LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH Ga 1,1-18. …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần III MV – Lm Seoka

Suy Niệm Lời Chúa Tuần III MV Lm Seoka   CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG, NĂM C.. 17/12.  Thứ hai: Mt 1,1-17. 18/12.  Thứ ba: Mt 1,18-24. 19/12 . Thứ tư: Lc 1, 5-25. 20/12.  Thứ năm: Lc 1, 26-38. 21/12.  Thứ sáu: Lc 1,39-45. 22/12.  Thứ bảy: Lc 1, 46-56.     CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG, NĂM C Cùng với …

xem thêm

Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 17.12 Đến Ngày 22.12.2018

Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 17.12 Đến Ngày 22.12.2018 17.12.2018. 18.12.2018. 19.12.2018. 20.12.2016. 21.12.2018. 22.12.2018. 17.12.2018 THỨ HAI TUẦN III MÙA VỌNG Mt 1,1-17  Lời Chúa: Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô. (Mt 1,16) Câu chuyện minh họa: Bà Rosanne Willman đã thật sự trải qua cơn …

xem thêm

Hạt Giống Nảy Mầm: Tuần Bát Nhật Chuẩn Bị Lễ Giáng Sinh

Hạt Giống Nảy Mầm: Tuần Bát Nhật Chuẩn Bị Lễ Giáng Sinh Ngày 17-12.  Ngày 18-12. Ngày 19-12. Ngày 20-12. Ngày 21-12. Ngày 22-12. Ngày 23-12. Ngày 24-12. Lễ đêm Giáng sinh.    Ngày 17-12    Mt 1,1-17  * Từ ngày 17/121 đến 24/12, các bài đọc Thánh lễ được chọn đặc biệt thành một kiểu “tuần bát nhật” chuẩn …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 11-20/12/2018

 5 Phút Lời Chúa Từ 11-20/12/2018   11/12/18 THỨ BA TUẦN 2 MV Mt 18,12-14. 12/12/18 THỨ TƯ TUẦN 2 MV Đức Mẹ Gua-đa-lu-pê Mt 11,28-30. 13/12/18 THỨ NĂM TUẦN 2 MV Th. Lu-xi-a, trinh nữ, tử đạo Mt 11,11-15. 14/12/18 THỨ SÁU TUẦN 2 MV Th. Gio-an Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ HT Mt 11,16-29. 15/12/18 THỨ BẢY …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần II Mùa Vọng – Lm Seoka

Suy Niệm Lời Chúa Tuần II Mùa Vọng Lm Seoka   CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG C.. Thứ hai: Lc 5, 17-26. Thứ ba: Mt 18, 12-14. Thứ tư: Mt 11, 28-30. Thứ năm: Mt 11, 11-15. Thứ sáu: Mt 11, 16-19. Thứ bảy: Mt 17, 10-13.     CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG C Chúa nhật II mùa vọng còn …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần I Mùa Vọng – Lm Seoka

Suy Niệm Lời Chúa Tuần I Mùa Vọng Lm Seoka   CN I MÙA VỌNG C.. Thứ hai: Mt 8, 5-11. Kính Thánh Phanxicô xaviê. Thứ ba: Lc 10, 21-24. Thứ tư: Mt 15, 29-37. Thứ năm: Mt 7, 21.24-27. Thứ sáu: Mt 9, 27-31. Thứ bảy: Mt 9, 35-10, 1.6-8. LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI     …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 01-10/12/2018

5 Phút Lời Chúa Từ 01-10/12/2018 01/12/18 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 34 TN Lc 21,34-36. 02/12/18 CHÚA NHẬT TUẦN 1 MV – C Lc 21,25-28,34-36. 03/12/18 THỨ HAI TUẦN 1 MV Th. Phan-xi-cô Xa-vi-ê, linh mục Mc 16,15-20  04/12/18 THỨ BA TUẦN 1 MV Th. Gio-an Đa-ma-xê-nô, linh mục, tiến sĩ HT Lc 10,21-24. 05/12/18 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 34

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 34  Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy : Thứ Hai : Lc 21,1-4   A. Hạt giống… Gương dâng cúng của một bà goá : – “Bà góa” : Xã hội do thái không có những quy định bảo …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 21-30/11/2018

5 Phút Lời Chúa Từ 21-30/11/2018   21/11/18 THỨ TƯ TUẦN 33 TN Đức Mẹ dâng mình   Mt 12,46-50. 22/11/18 THỨ NĂM TUẦN 33 TN Th. Xê-xi-li-a, trinh nữ, tử đạo Lc 19,41-44. 23/11/18 THỨ SÁU TUẦN 33 TN Th. Clê-men-tê I, giáo hoàng, tử đạo Lc 19,45-48. 24/11/18 THỨ BẢY TUẦN 33 TN Các Thánh Tử Đạo Việt Nam …

xem thêm