SN Trong Tuần

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 19.11 đến ngày 24.11.2018

 Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 19.11 đến ngày 24.11.2018 19.11.2018. 20.11.2018. 21.11.2018. 22.11.2018. 23.11.2018. 24.11.2018. 19.11.2018 THỨ HAI TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN Lc 18,35-43 Lời Chúa: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?… Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.” (Lc 17,4) Câu chuyện minh hoạ: Một nhóm sinh viên tổ chức tham quan mỏ than Scottish ở …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 33 TN 2018 – Lm Seoka

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 33 TN 2018  Lm Seoka Thứ hai: Lc 18, 35-43. Thứ ba: Lc 19, 1-10. Thứ tư: Mt 12, 46-50. Thứ năm: Lc 19, 41-44. Thứ sáu: Lc 19,45-48. Thứ bảy: Lc 20, 27-40.   Thứ hai: Lc 18, 35-43 Tin mừng hôm nay thuật lại phép lạ Chúa Giêsu chữa cho đôi mắt mù …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 32 TN 2018 – Lm Seoka

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 32 TN 2018 Lm Seoka   Thứ hai: Lc 17, 1-6. Thứ ba: Lc 17, 7-10. Thứ tư Lc 17, 11-19. Thứ năm: Lc 17, 20-25. Thứ sáu: Lc 17, 26-37. Thứ bảy: Lc 18, 1-8.     Thứ hai: Lc 17, 1-6 Mạnh Tử nói: “Nhân tri sơ tính bổn thiện”. Tuân Tử lại nói: …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 12.11 đến ngày 17.11.2018

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 12.11 đến ngày 17.11.2018 THỨ  HAI TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN.. THỨ BA TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN.. THỨ TƯ TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN.. THỨ NĂM TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN.. THỨ SÁU TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN.. THỨ BẢY TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN.. THỨ  HAI TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN Thánh Josaphat, giám mục, tử đạo Lc …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 11-20/11/2018

5 Phút Lời Chúa Từ 11-20/11/2018   11/11/18 CHÚA NHẬT TUẦN 32 TN – B Mc 12,38-44. 12/11/18 THỨ HAI TUẦN 32 TN Th. Giô-sa-phát, giám mục, tử đạo Lc 17,1-6. 13/11/18 THỨ BA TUẦN 32 TN Lc 17,6-10. 14/11/18 THỨ TƯ TUẦN 32 TN Lc 17,11-19. 15/11/18 THỨ NĂM TUẦN 32 TN Th. An-be-tô Cả, giám mục, tiến sĩ …

xem thêm

Phút Lắng Đọng Lời Chúa  Từ ngày 05.11 đến ngày 10.11.2018

Phút Lắng Đọng Lời Chúa  Từ ngày 05.11 đến ngày 10.11.2018   05.11.2018. 06.11.2018. 07.11.2018. 08.11.2018. 09.11.2018. 10.11.2018.     05.11.2018 THỨ HAI TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN Lc 14,12-14   Lời Chúa: “Đừng mời bạn bè, nhưng hãy mời những người nghèo khó, tàn tật…” (Lc 14,12-13) Câu chuyện minh hoạ: Người ta kể hạnh tích thánh Martin, trước khi được …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 31 TN 2018 – Lm Seoka

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 31 TN 2018 Lm Seoka   Chúa Nhật 31 TN B. Thứ hai: Lc 14, 12-14. Thứ ba: Lc 14, 15-24. Thứ tư: Lc 14, 25-33. Thứ năm: Lc 15, 1-10. Thứ sáu: Ga 2, 13-22. Thứ bảy: Lc 16, 9-15.     Chúa Nhật 31 TN B Mc 12, 28b-34 Cốt lõi của đạo …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 01-10/11/2018

5 Phút Lời Chúa Từ 01-10/11/2018   01/11/18 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 30 TN Các Thánh Nam Nữ Mt 5,1-12  02/11/18 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 30 TN Cầu cho các tín hữu đã qua đời   Ga 11,17-27. 03/11/18 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 30 TN Th. Mác-ti-nô Po-rét, tu sĩ Lc 14,1.7-11  04/11/18 CHÚA NHẬT TUẦN 31 TN …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 30

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 30 Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy : Thứ Hai : Lc 13,10-17   A.Hạt giống… Câu chuyện này cho thấy rõ ý nghĩa giải phóng của ngày sabát : – Đương sự là một người bị bệnh đến …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 29.10 đến ngày 03.11.2018

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 29.10 đến ngày 03.11.2018 29.10.2018. 1 30.10.2018. 2 31.10.2018. 3 01.11.2018. 5 02.11.2018. 6 03.11.2018. 8   29.10.2018 THỨ HAI TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN Lc 13,10-17   Lời Chúa: Chẳng lẽ người con cháu ông Áp-ra-ham này lại không được cởi xiềng xích trong ngày Sa-bát sao?” (Lc 13,16). Câu chuyện minh hoạ: Có …

xem thêm