SN Trong Tuần

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 14.01 đến ngày 19.01.2019

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 14.01 đến ngày 19.01.2019   14.01.2019. 15.01.2019. 16.01.2019. 17.01.2019. 18.01.2019. 19.01.2019. 14.01.2019 Thứ Hai tuần 1 Thường Niên Mc 1,14-20   Lời Chúa: “Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.” (Mc 1,18) Câu chuyện minh họa: Có một thầy ẩn tu tên là Xê-bat-chiêng thường đến cầu nguyện tại một …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 11-20/01/2019

5 Phút Lời Chúa Từ 11-20/01/2019   11/01/19 THỨ SÁU SAU LỄ HIỂN LINH Lc 5,12-19. 12/01/19 THỨ BẢY SAU LỄ HIỂN LINH Ga 3,22-30. 13/01/19 CHÚA NHẬT TUẦN 1 TN – C Chúa Giê-su chịu phép rửa Lc 3,15-16.21-22. 14/01/19 THỨ HAI TUẦN 1 TN Mc 1,14-20. 15/01/19 THỨ BA TUẦN 1 TN Mc 1,21-28. 16/01/19 THỨ TƯ TUẦN …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần Sau Lễ Hiển Linh – Lm Seoka

Suy Niệm Lời Chúa Tuần Sau Lễ Hiển Linh Lm Seoka   Thứ hai: 1Ga 3,22-4,6; Mt 4, 12-17. 23-25. Thứ ba: 1Ga 4,7-10; Mc 6, 34-44. Thứ tư: 1Ga 4,11-18; Mc 6,45-52. Thứ năm: 1Ga 4,19-5,4; Lc 4,14-22a. Thứ sáu: 1Ga 5, 5-13; Lc 5,12-16. Thứ bảy 1Ga 5,14-21; Ga 3,22-30.   Thứ hai: 1Ga 3,22-4,6; Mt 4, 12-17. …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa  Từ ngày 7/1 đến 12/1

Phút lắng đọng Lời Chúa  Từ ngày 7/1 đến 12/1   07.01.2019. 08.01.2019. 09.01.2019. 10.01.2019. 11.01.2019. 12.01.2019.     07.01.2019 Thứ Hai sau lễ hiển linh Mt 4,12-17.23-25   Lời Chúa: “Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 4,17) Câu chuyện minh họa: Chiều hôm ấy, hai …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 01-10/01/2019

5 Phút Lời Chúa Từ 01-10/01/2019 01/01/19 THỨ BA CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GS Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa Ngày cầu cho Hoà Bình Thế Giới Lc 2,16-21. 02/01/19 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TRƯỚC LỄ HIỂN LINH Th. Ba-si-li-ô Cả và Ghê-gô-ri-ô, giám mục, tiến sĩ HT Ga 1,19-28. 03/01/19 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TRƯỚC LỄ HIỂN LINH Thánh Danh …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Từ 31/12/2018 đến 05/01/2019 – Lm Seoka

Suy Niệm Lời Chúa Từ 31/12/2018 đến 05/01/2019 Lm Seoka Thứ hai, ngày 31/12: 1Ga 2, 18-21. Thứ ba, ngày 1/1: Ds 6: 22-27; Lc 2: 16-21. Thứ tư, ngày 2/12: 1Ga 2, 22-28. Thứ năm, ngày 3/1: 1 Ga 2, 29-3, 6. Thứ sáu, ngày 4/1: 1Ga 3,7-10. Thứ bảy, ngày 5 tháng 1: 1Ga 3,11-21. Thứ hai, ngày 31/12: 1Ga 2, 18-21 Bài …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa  Từ ngày 31.12.2018 đến ngày 05.01.2019

Phút lắng đọng Lời Chúa  Từ ngày 31.12.2018 đến ngày 05.01.2019 31.12.2018. 01.01.2019. 02.01.2019. 03.01.2019. 04.01.2019. 05.01.2017. 31.12.2018 THỨ HAI NGÀY VII TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH Ga 1,1-18 Lời Chúa: “Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người.” (Ga 1,9) Câu chuyện minh họa: Vào Tuần Thánh 1980, Đài phát thanh …

xem thêm

Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 24-29/12/2018

Phút Lắng Đọng Lời Chúa Từ Ngày 24-29/12/2018   24.12.2018. 25.12.2018. 26.12.2018. 27.12.2018. 28.12.2018. 29.12.2018. 24.12.2018 THỨ HAI TUẦN IV MÙA VỌNG Lc 1,67-79 Lời Chúa: “Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta.” (Lc 1,78) Câu chuyện minh họa: Có một cô bé mồ côi cha sống với mẹ tại một …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Từ 23-28/12 – Lm Seoka

Suy Niệm Lời Chúa Từ 23-28/12 Lm Seoka 23/12: Lc 1, 57-66. 24 tháng 12: Lc 1,67-79. 25 tháng 12. 26 tháng 12: Mt 10,17-22. 27/12: Ga 20,2-8. 28/12: Mt 2,13-18. 23/12: Lc 1, 57-66 Sau bao nhiêu năm mòn mỏi đợi chờ trong tủi hổ. Nay bà Elizabeth vỡ òa trong niềm vui, bởi bà được Thiên Chúa cho sinh hạ …

xem thêm