Mục Vụ

Gia Đình Sống Khiêm Tốn Và Ngay Chính

03.03.2019 – Chúa nhật VIII Thường niên – Lc 6,39-45 GIA ĐÌNH SỐNG KHIÊM TỐN VÀ NGAY CHÍNH Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con đang quy tụ trước nhan Thánh Chúa. Chúng con xin dâng lời ngợi khen, chúc tụng và tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì ơn được nhìn thấy Chúa, được nghe lời của …

xem thêm

Tổn thương tuổi thơ

Tổn thương tuổi thơ Trong tác phẩm Chỉ có một điều cần thôi, cha Henry M.Nouwen đã khẳng định rằng: “Tất cả chúng ta đều là những người mang thương tích. Ai đả thương ta? Đó là những người ta thương và những người thương ta” (tr.155). Điều này thật chuẩn xác và được áp dụng đúng đắn trong việc …

xem thêm

Thơ PA CN VII Thường Niên Năm C

Yêu Kẻ Thù Hãy yêu chính kẻ thù con Làm ơn cho kẻ lòng còn giận căm Hãy cho mượn chẳng trông mong Đến ngày tính lãi lấy xong làm giầu Hãy thương người dẫu từ đâu Cha ta là Đấng nhân từ xót thương Hãy tha thứ chẳng đo lường Các con sẽ được Cha thương thật nhiều. Hoa …

xem thêm

Dạy Em Ngoan Đạo – Abbé G. Courtois: Tiên liệu

Tiên liệu Khi một việc diễn tiến không tốt, tiên vàn hãy nhận tội mình trước khi đổ lỗi cho ai. Hoặc tự mình thiếu khả năng, hoặc thường hơn tự mình thiếu tiên liệu. Không tiên liệu là căn nguyên phát sinh tai hại làm mình khổ và người khác phải khổ theo. Chỉ huy là phải tiên liệu: …

xem thêm

Gia Đình Sống Yêu Thương Và Tha Thứ

24.02.2019 – Chúa nhật VII Thường niên – Lc 6,27-38 Gia Đình Sống Yêu Thương Và Tha Thứ Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện giữa chúng con đây. Chúng con thờ lạy, tôn vinh, chúc tụng và ngợi khen Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì bao ơn lành hồn xác Chúa đã …

xem thêm

Dạy Em Ngoan Đạo – Abbé G. Courtois: Huấn luyện lòng trung thực

Huấn luyện lòng trung thực Đời em phải luôn trung thực trong lời nói và trong cách ăn ở. Đừng ngại lên án giả hình, và tởm gớm tất cả những gì gian lận, kể cả trong cuộc chơi. Chính bạn phải nên gương về lòng trung thực chu đáo. Một chút bất chính nơi bạn không những phá huỷ …

xem thêm