Tài Liệu

Ngày 21/01 – Thánh Anê trinh nữ tử đạo

Ngày 21/01 Thánh Anê (Inê) – (–304) Trinh nữ, Tử đạo Người trẻ cần chiến đấu để giữ đức khiết tịnh. “Người thiếu nữ không có sức chịu nổi lưỡi đòng đâm thâu, thế mà lại có sức thắng được lưỡi đòng ấy, đang khi những cô bé cùng trạc tuổi không chịu được nét mặt nghiêm khắc của cha mẹ, …

xem thêm

Toàn văn Việt ngữ Thông tư về Chúa Nhật Lời Chúa

TOÀN VĂN VIỆT NGỮ THÔNG TƯ VỀ CHÚA NHẬT LỜI CHÚA Bản dịch của Ủy ban Phụng Tự / HĐGMVN WHĐ (18.1.2021) – Ngày 17/12/2020, Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí Tích đã đưa ra một thông tư liên quan đến Chúa Nhật Lời Chúa, nhắc lại một số “nguyên tắc thần học, cử hành và mục vụ liên quan đến …

xem thêm

Đại Kết trong thời Đại Dịch : Từ khủng hoảng đến cơ hội

HỘI ĐỒNG GIÁO HOÀNG CỔ VŨ HIỆP NHẤT KITÔ GIÁO (PCPCU) Đại Kết trong thời Đại Dịch : Từ khủng hoảng đến cơ hội Tài liệu làm việc Tổng hợp các câu Trả Lời của các Hội Đồng Giám Mục và các Công Nghị của Công Giáo Đông Phương gửi cho Khảo Sát 2021 của PCPCU về COVID-19 Bản dịch …

xem thêm

Tài liệu hỏi đáp tìm hiểu Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XVI.

  TÀI LIỆU HỎI ĐÁP TÌM HIỂU THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC LẦN THỨ XVI.  Đỗ Công Minh 1-Thượng Hôi Đồng Giám Mục là gì? Đáp : Là một mô hình mới xuất hiện sau Công đồng Vatican II, được tổ chức theo những quy định được nói đến trong Tông thư dưới dạng Tự sắc “Apostolica Sollicitudo” của Đức Giáo …

xem thêm

Hạnh Phúc Vô Hình

Hạnh Phúc Vô Hình Có một phú ông vô cùng giàu có. Hễ thứ gì có thể dùng tiền mua được là ông mua về để hưởng thụ. Tuy nhiên, bản thân ông lại cảm thấy không vui, không hề hạnh phúc. Một hôm, ông ta nảy ra một ý tưởng kỳ quặc, đem tất cả những đồ vật quý …

xem thêm