Tài Liệu

40 Bài Suy Niệm Mùa Chay Bài 14 : Như Thầy Phục Vụ

Bài 14 : Như Thầy Phục Vụ Ðức Giêsu đưa Nhóm Mười Hai đi riêng với mình, tách khỏi đám đông đang đi theo lên Giêrusalem. Người nói riêng với các ông về những gì sắp xảy ra: “Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án tử hình Người, sẽ nộp Người …

xem thêm

40 bài suy niệm mùa Chay Bài 13: Sám Hối

Bài 13: Sám Hối Tiên tri Daniel đã có thể nhận ra được tội của một cá nhân ảnh hưởng đến toàn dân Israel và ngăn cản các chương trình của Thiên Chúa cho dân Ngài đến mức nào. Tiên tri cũng biết rằng một người có thể sám hối nhân danh toàn dân và khẩn cầu sự can thiệp …

xem thêm

40 Bài Suy Niệm Mùa Chay Bài 12: Tạ Ơn

Bài 13: Tạ Ơn Nếu bạn sẵn sàng và vâng lời, bạn sẽ được hưởng dùng những thứ tốt nhất trên đất này (Is 1,19). Bạn có tin rằng Thiên Chúa muốn cho bạn những điều tốt nhất, rằng Ngài muốn chúc lành cho bạn trên mọi nẽo đường? Thật vậy, chúng ta cứ nghĩ rằng phải thế này thế …

xem thêm

40 Bài Suy Niệm Mùa Chay: Bài 11

Bài 11: Giao Ước Vào thời Abraham, các hiệp ước hay cam kết thường được phê chuẩn trong một nghi lễ trong đó các bên có liên quan bước qua hai nửa xác một con vật đã bị sát tế và chia làm đôi. Cử chỉ này muốn nói lên rằng “Tôi cũng sẽ bị như con vật này nếu …

xem thêm

40 Bài Suy Niệm Mùa Chay: Bài 10

Bài 10: Hiệp Nhất   Suy Niệm Mùa Chay – Bài 10 from Hành Khất Kitô on Vimeo. “Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai giận anh em mình, thì phải bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì phải bị đưa ra trước công nghị. Còn ai chửi anh em mình là …

xem thêm

40 Bài Suy Niệm Mùa Chay: Bài 9

Bài 9: Thiên Chúa Là Niềm Hy Vọng Của Chúng Ta Suy Niệm Mùa Chay – Bài 09 from Hành Khất Kitô on Vimeo. Hãy xin thì sẽ được (Mt 7,7). Thật là một lời hứa đầy khích lệ. Trong những lời rõ ràng, không chút mơ hồ, Ðức Giêsu nói với ta rằng Thiên Chúa sẽ cho ta những …

xem thêm

40 Bài Suy Niệm Mùa Chay: Bài 8

Bài 8: Thiên Chúa Là Tình Yêu Suy Niệm Mùa Chay – Bài 08 from Hành Khất Kitô on Vimeo. “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna.”(Lc 11,29). Dấu lạ ông Giôna là gì? Thưa, dấu lạ thực sự trong …

xem thêm

40 Bài Suy Niệm Mùa Chay: Bài 6 & 7

Suy Niệm Mùa Chay – Bài 06 from Hành Khất Kitô on Vimeo.   Bài 6: CẦU NGUYỆN Chúng ta thật dễ chia trí biết chừng nào trong khi cầu nguyện. Bên ngoài, môi ta mấp máy nhưng lòng trí ta lang thang đó đây. Làm sao ta cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa. Trong Thánh Vịnh …

xem thêm

40 Bài Suy Niệm Mùa Chay: Bài 4 & 5

Bài 4 : Hãy Quay Về Suy Niệm Mùa Chay – Bài 04 from Hành Khất Kitô on Vimeo. Mọi người đều có thể hoán cải để quay về với đường lối Chúa. Ngay cả những kẻ tội lỗi cứng lòng nhất cũng có thể được biến đổi bởi tình yêu thương và sự tử tế. Ðó là bài học …

xem thêm