Vô dụng

print

Vô dụng

 

Lạy Chúa,
càng ngày con càng khám phá nơi mình
sự vô dụng của một người theo Chúa,
và những giới hạn thật sự rạch ròi
của một người chọn sống đời dâng hiến.

Những lý thuyết mà con học được
không thể mang lại cơm bánh cho người đói khát
không thể lau khô nước mắt của người đau khổ.

Những lý tưởng mà con cưu mang
không thể giải phóng người bị áp bức
không thể trả tự do cho người bị giam cầm.
Những lời hay ý đẹp mà con rao giảng
không thể xoá bỏ mọi cơ cấu bất công
không thể lật ngược một xã hội nhũng nhiễu…

Như một người sống giữa thế gian
mà không thuộc về thế gian,
con không thể dấn bước thật sâu
vào những cơ cấu thực dụng của xã hội chính trị.
Mang nơi mình vô vàn thao thức cho con người,
con cũng mang nơi mình những giới hạn rạch ròi
của một người đã chọn sống đời dâng hiến.

Tạ ơn Chúa đã dạy con biết
đâu là những giới hạn của mình
và đâu là những điểm dừng cho người đã theo Chúa.

Con chỉ là đầy tớ vô dụng và bất tài,
chỉ là một khí cụ tầm thường và bé nhỏ.
Xin được đặt trọn vẹn cuộc đời con
trong bàn tay quyền năng và nhân lành của Chúa.

Xin dạy con biết làm ngôn sứ của Chúa
không chỉ qua lời nói hay qua những chương trình hành động,
nhưng ngang qua chính cuộc sống của con.
Xin cho cuộc đời con trở nên một dấu chỉ
về chính Thiên Chúa và Nước của Thiên Chúa.

Cao Gia An, S.J.