Văn Kiện Giáo Hội

Tông Huấn Vui Mừng và Hân Hoan

TÔNG HUẤN VUI MỪNG VÀ HÂN HOAN CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VỀ TIẾNG GỌI NÊN THÁNH TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY   Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ Lm. Trăng Thập Tự xem lại CHƯƠNG 1: TIẾNG GỌI NÊN THÁNH CHƯƠNG 2: : HAI KẺ THÙ TINH TẾ CỦA SỰ THÁNH THIỆN. CHƯƠNG 3: TRONG ÁNH SÁNG CỦA THẦY …

xem thêm