Tin Giáo Hội Hoàn Vũ

Phỏng vấn Bộ trưởng bộ Kinh tế về bảng cân đối tài chính 2019 của Giáo Triều

Phỏng vấn Bộ trưởng bộ Kinh tế về bảng cân đối tài chính 2019 của Giáo Triều Andrea Tornielli Nguồn audio: https://www.vaticannews.va/vi/podcast/vietnamese-program/2020/10/radio-vatican-ti-ng-viet-ngay-07-10-2020.html   Vatican News (6.10.2020) – Phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Kinh tế, người trình bày số liệu năm 2019: “Kinh tế của Tòa thánh phải như một ngôi nhà kính trong suốt; các tín hữu có quyền biết cách chúng …

xem thêm

Ý Cầu Nguyện Của ĐGH Tháng 10/2020: cầu cho sứ vụ của người giáo dân trong Giáo hội

Ý Cầu Nguyện Chung: cầu cho sứ vụ của người giáo dân trong Giáo hội Xin cho các Ki-tô hữu giáo dân, cách riêng là phụ nữ, khi đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, có thể tham gia nhiều hơn vào các cơ quan hữu trách của Giáo hội.

xem thêm