Cầu Nguyện – Bài 43 : Không Bao Giờ Chúa Bỏ Mặc Con Với Những Giới Hạn Của Con – ĐHY Phanxicô

print

Bài 43 : Không Bao Giờ Chúa Bỏ Mặc Con Với Những Giới Hạn Của Con

 

Chúa nhân từ vô cùng, Chúa hiểu lòng con, và sự yếu hèn của con, nên Chúa không bỏ con.

Chúa công bình vô cùng, nên Ngài không đòi hỏi sự gì vượt quá sức con.

Con vô cùng sung sướng khi suy ngẫm Chúa công minh vô cùng và giao phó tất cả, tất cả trong tay Chúa.

Kinh nghiệm đã cho con thấy,

những lúc đường con đi gặp khó khăn muôn vàn,

Đêm tối, thử thách hầu như không có lối thoát,

Chúa không bỏ con, vì Chúa công minh vô cùng.

Lúc con hầu như sắp ngã quị dưới sức mạnh của sự dữ.

Chúa vẫn không bỏ con,

Ngài ở gần con hơn bao giờ cả.

Lúc con muốn thất vọng, buôn xuôi,

vì trong ngoài gặp bao nhiêu trở ngại như vũ bão, để xuyên tạc thiện chí của con, hoạt động của con, Chúa vẫn không bỏ con

Vì chính những lúc ấy, Chúa Thánh Thần dạy dỗ con phải làm gì, phải nói gì.

Chúa Thánh Thần tiếp đổ hy vọng vào tim con đang héo hắt.

Ngài bảo đảm cho rằng”

“Không bao giờ Chúa bỏ mặc con với giới của con” (Lc 12,11-12).

Vì nếu làm như thế thì Chúa không còn là Chúa nữa.