Cầu Nguyện – Bài 44: Tội Thờ Tà Thần Của Thời Đại Ta – ĐHY Phanxicô

print

Bài 44: Tội Thờ Tà Thần Của Thời Đại Ta

 

Thời đại này, xã hội lãnh đạm với tôn giáo,

Nếu chưa phải là đối nghịch, áp bức tôn giáo.

Nhưng thay vào đó họ của cải vật chất.

Đêm ngày chỉ biết sung sướng hưởng thụ, nghiệt ngập, xa hoa và phóng túng.

Của cải Chúa ban là phương tiện để con cái Chúa hạnh phúc ở đời này, phục vụ anh em.

Nhưng nhiều người đã cho của cải vật chất một giá trị tuyệt đối, tất cả khôn ngoan, tâm trí đều dồn vào đó.

Của cải vật chất đã nên thần tượng của họ.

Đó là thân điểu khiển cuộc đời của họ.

Nhưng Chúa Giêsu nói với họ: “Đồ dại dột, chính hôm nay Ta sẽ đòi linh hồn ngươi” (Lc 12,20).

Khốn cho những ai thờ tà thần của thời đại.

Không phải Chúa Giêsu muốn nhắm những người buôn bán, tán tậm lương tâm, say mê tiền bạc, tửu sắc.

Mà Chúa Giêsu muốn nói lại với chúng ta tất cả, cách riêng với hạng người tận hiến mình cho Chúa.

Khi một cá nhân, một cộng đoàn, không ai nói ai, nhưng cứ lấy tiền làm trọng, làm tiêu chuẩn cho bản thân, cho cộng đoàn; xây dựng nhà thờ lớn lao, bày vẽ sắm sửa tiện nghi, xa xỉ, tranh đua nhau không phải để làm tôi Chúa.

Nhưng là để quan hệ với hạng người giầu sang, có quyền thế và họ an tâm hưởng thụ.

Nhưng Chúa nhắc nhở họ:

“Đồ dại dột, chính hôm nay Ta sẽ đòi linh hồn ngươi” (Lc 12,20).