Cầu Nguyện –Bài 55. Ảnh Hưởng Của Một Thánh – ĐHY Phanxicô

print

Bài 55. Ảnh Hưởng Của Một Thánh

Một vị thánh có ích gì cho xã hội?

Ngài có sản xuấtcủa cải máy móc gì đâu?

Không, vị thánh làm ích cho Hội Thánh, cho xã hội. Dân chúng tìm đến ngài dù ở nơi xa hẻo lánh, ngài chỉ họ con đường đến cùng Chúa.

Vị thánh luôn luôn loan truyền Phúc Âm, khơi dậy niềm tin. Vị thánh tỏa lan sự thánh thiện quang minh. Như tinh tú trên vòng trời, thinh lặng mà chiếu sáng mà chiếu sáng.

Đời Ngài, gương ngài, giáo lý của ngài còn lan rộng nhiều thế kỷ. Vị thánh là một người cứu thế. Vị Thiên Chúa tỏ lòng thương xót qua tay ngài.

Những ai khốn khổ, tội lỗi được ngài cứu giúp. Ngài phân phát sự hòa giải, sự bình an và tình yêu thương trên thế gian.

Người xấu tung ra những tư tưởng độc hại, làm cho thế gian rối loạn, sụp đổ… Vị thánh đưa lời Chúa đến làm cho nhân loại sống loại. Mà ơn Chúa thì mãnh liệt không gì cản nổi.

Lạy Chúa, xin ban cho nhân loại nhiều vị thánh, của cải vật chất con có thể sản xuất được, mua được, nhưng thánh thì chỉ có Chúa mới làm nên được.