Cầu Nguyện – Bài 66: Truyền Thống – ĐHY Phanxicô

print

Bài 66: Truyền Thống

Mỗi dân tộc, mỗi gia đình, mỗi nghề nghiệp, điều có một truyền thống.

Truyền thống là sức mạnh của dân tộc đặc biệt trong giờ phút hiểm nguy.

Trong kinh tế, thương mại, lao động phải trung thành với truyền thống với thành công, nhiều hộp bánh, hộp bơ, chai rựơu vẫn giữ một mác qua nhiều thế kỷ, vì tín nhiệm truyền thống của mác ấy.

Con phải thích nghi truyền thống với những thực tại mới.

Con phải phát triển truyền thống dựa trên những yếu tố khoa học, kỹ thuật tân tiến.

Con phải đổi mới truyền thống, đuổi kịp những sáng kiến cuối cùng.

Đồng thời con phải bảo vệ nét đặc thù của mình, phải trân trọng đặc sủng của mình.

Những hãng xe hơi lớn nhất thế giới, Mercede, Rolls, Royce, Renault, Peugeot, Fiat, Ford, Honda, Toyota, Mazda… luôn luôn cải tiến kỹ thuật , nhưng đồng thời bảo vệ truyền thống đặc thù của mình.

Bao lâu còn giữ được truyền thống,

bấy lâu còn được thiên hạ tín nhiệm.

Truyền thống Việt Nam,

truyền thống Kitô giáo,

hội nhập với văn hóa, nghệ thuật.