Cầu Nguyện – Bài 73: Làm Thế Nào Để Hiệp Nhất Với Nhau? – ĐHY Phanxicô

print

Bài 73: Làm Thế Nào Để Hiệp Nhất Với Nhau?

 

Mỗi người mỗi cá tính,

rất khó hợp nhất,

nhưng khó chứ không phải không thể được,

nếu không thể hiệp nhất thì Chúa Giêsu đã không cầu nguyện:

“Xin Cha cho chúng nên một” (Ga 17.11).

Quan trọng nhất là con phải tin Chúa và bất đầu.

Tay cầm tay để chuyển tình bạn cho nhau.

Vai kề vai để gáng vác sự nghiệp,

chân cùng bước để tiến lên,

chung sức lại để gặp gỡ tình người.

Nếu gưpj khó khăn, con không gẫy quị.

Con sẽ bắt chước cây lau, cây sậy,

Lòng bên làng để hiệp nhất trong tình yêu.

Nhiều cái đầu chụm lại bên nhau, tập trung trí tuệ để cùng nhau suy nghĩ, và cuối cùng tìm thấy sự thật.

Con sẽ đạt được đến sự hiệp nhất trong hiệp nhất trong tình huynh đệ, trên đường con đi.

Chúa đón chờ con và đến ăn tối với con.

Vì không những Chúa cầu xin:

“Xin Cha chúng nên một” (Ga 17,11).

Mà Chúa đã xin rất nhiều.

Xin mức độ cao nhất, nên con cũng xin như Chúa:

“Như Cha ở trong con và con ở trong Cha” (Ga 17,21).