Cầu Nguyện – Bài 74: Trong Sáng Để Biểu Lộ Sứ Điệp Chúa Giêsu – ĐHY Phanxicô

print

Bài 74: Trong Sáng Để Biểu Lộ Sứ Điệp Chúa Giêsu

Chúa Giêsu nói: “Khốn cho các ngươi, những người thông luật… các ngươi cầm chìa khó sự khôn ngoan, các ngươi không vào nước trời mà cũng không cho người khác vào” (Lc 11,52).

 

Chúa Giêsu muốn cảnh giác con,

đừng có thao túng sự thật của Chúa.

Đó là mối nguy cơ đe dọa Hội Thánh:

Những người tự biến mình thành chủ nhân của sự thật.

Chỉ có họ mới hiểu luật Chúa, lời Chúa, mới giải thích luật Chúa.

Những người đem sự thật của Chúa phục vụ lợi ích riêng.

Những người coi ai động đến cuộc sống riêng của họ là động đến luật Chúa,

Ngày nay, cũng như xưa,

trong Hội Thánh vẫn còn nguy cơ này.

Con phải năng xét mình con:

Con có trong sáng để sứ điệp Chúa thông suốt trong con,

một cách trung thành, tôn trọng sự thật từng li từng tí. Hay là con thao túng, pha chế, lấp rắp sứ điệp của Chúa?

Con biến đổi nó theo ý con?

Con lý giải cách vạch vò, quanh co?

Con che đập? Con làm lu mờ?

Con thêu dệt, thêm điều kiện?

Lạy Chúa, con muốn nên sứ giả trung thành của Chúa,

như những người chịu đau khổ để làm chứng cho Chúa,

như những người chịu bắt bớ vì theo đường lối Chúa,

như só phận của các tiên tri.

Vì thế gian này muốn đóng cửa, chối bỏ sứ điệp của Chúa.

Bi kịch của sứ điệp Kitô giáo vần tiếp tục!

Phúc cho ai mang sứ điệp Chúa Giêsu cách trong sáng.