Cầu Nguyện – Bài 79: Thế Nào Là Một Vị Thánh? – ĐHY Phanxicô

print

Bài 79: Thế Nào Là Một Vị Thánh?

Muốn làm thánh phải có nhân đức can đảm cách phi thường, được chứng minh bằng phép lạ, mới được phong thánh.

Nhưng đó là việc của các nhà chuyên môn, của Tòa thánh.

Phận con hèn mọn, chỉ mong hiểu cách đơn sơ, để theo gương các ngài.

Con thích câu trả lời mộc mạc mà sâu sắ, của người nông dân sứ Ars. Khi được hỏi: ”Ông nghĩ gì về cha xứ của ông?” (Jeanne-Marie Vianney).

“Tôi đã thấy Chúa trong một con người”.

Người thánh là một người đầy Chúa,

chỉ có một mình Chúa,

không có một gì khác ngoài Chúa.

Khi thiên thần truyền tin cho Mẹ:

“Kính mừng Bà đầy ơn phúc” (Lc 1,28), nghĩa là đầy Chúa,

thì Thiên Chúa đã ban cho ta định nghĩa về sự thánh thiện.

Người thánh là một người như mọi người khác, trong đời ngài không khỏi những mâu thuẫn, giữa tội với tội và nhân đức, giữa sự sống và sự chết.

Ngài khiêm tốn, khóc lóc sám hối xin Chúa tha thứ,

ngài không khỏi những sự mâu thuẫn, giữa tội lỗi và nhân đức, giữa sự sống và sự chết.

Khi quả tim ngài đã trống rỗng những trần tục,

thì Chúa đổ tràn bình an, ân sủng, tràn đầy Chúa.

Chỉ có Chúa ở trong ngài.

“Ta sẽ đến và làm nơi cư ngụ trong đó”.

Chốc ấy Chúa sử dụng ngài cho những chương trình vĩ đại của Chúa.

Ngài hoàn toàn phó mình cho Chúa,

và Chúa trao chính mình cho ngài.