Cầu Nguyện – Bài 81: Làm Cho Sống – ĐHY Phanxicô

print

Bài 81: Làm Cho Sống

Linh hồn làm cho thân xác sống, và chỉ huy thân xác. Không có hồn, dù thể xác to vạm vỡ thì cúng chỉ là thây ma.

Một gia đình, một thành phố, nếu không có một sức làm cho linh động, khac nào thổi hồn vào, thì cũng là một gia đình chết, một thành phố chết.

Có thể là một trung tâm du lịch với những lâu đài đồ sộ, nhưng cũng là một thành phố chết.

Lạy Chúa, đời sống thiêng liêng của con, hoạt động thiêng liêng của con, xã hội con đang sống, phải được làm sống, phải được thổi hơi vào.

Nhờ Chúa Thánh Thần.

Con được Chúa Thánh Thần nào thổi vào?

Thánh Thần của Đức Kitô?

Hay là thần trí của ma quỉ, xác thịt, thế gian?

Truyền giáo là làm cho sống lại, là thổi làn gió mát của lễ hiện xuống, để canh tân bộ mặt trái đất,

Chúa “sai con đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó”.

Con cám ơn Chúa và con lo sợ,

Vì trong thời đại con, con người loan tin mừng mà không có Chúa Thánh Thần, không có Đức Mẹ Maria, không có các thánh tông đồ, không có tử nạn và phục sinh của Chúa Kitô, nên không làm cho sống được.

Nếu xưa nay con không làm cho người ta trở lại, phải chăng vì tin mừng con loan báo, không có hồn là Chúa Thánh Thần?