Cầu Nguyện – Bài 90. Giữa Một Vị Thánh Và Một Người Thường – ĐHY Phanxicô (Bài cuối)

print

Bài 90. Giữa Một Vị Thánh Và Một Người Thường (Bài cuối)

Quý vị có thể vào link dưới đây để tải về file word và mp3

90 bài Cầu Nguyện của ĐHY PHANXICÔ

90 BAI CAU NGUYEN CUA DHY FX  NGUYEN VAN THUAN

 

Hai bên ngoài giống nhau, một môi trường, một hoàn cảnh.

Nhưng khác biệt nhau hẳn.

Có những người thánh đang ở cạnh con, nhưng họ khác xa con, như trời với đất.

Ít ai để í đến họ, họ khiêm tốn, ẩn dật, nhẹ nhàng.

Nhưng ưtf họ tỏa ra một ánh sáng, một mùi thơm, không có gì cản trở được.

Đối với những người Công giáo hững hờ, người thánh chẳng quan trọng gì.

Có khi còn làm cho họ khó chịu, họ cho là điên dại.

Nhưng các thánh biết đáng giá những chân giá trih, và họ chọn phần nhất hảo.

Họ thấy rõ nơi mà người khác không thấy, hoặc chỉ nhìn thấy mù mờ.

Vì các thánh nhìn thấy mọi sự với con mắt của Chúa.

Lòng của các thánh đầy tràn Chúa, vì thế các thánh đầy yêu thương, các thánh là người đầy tình nghĩa nhất, thân ái nhất.

Họ thấy Chúa trước mặt luôn,

họ sống triền miên trong sự hiện diện của Chúa.

Nên họ hành động theo ý Chúa luôn.

Vị thánh đầy Chúa và Chúa hành động trong họ.

Còn cái hìn đầy “cái tôi”, và hành động theo “cái tôi”.

Mà đèn dầu cách xa đèn dầu.

Khác biệt cũng không lạ.