Cầu nguyện trước Thánh Thể: Gia Đình Sống Mầu Nhiệm Mân Côi

print

07.10.2017 – Lễ Đức Mẹ Mân Côi – Lc 1,26-38

Gia Đình Sống Mầu Nhiệm Mân Côi

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay chúng con mừng kính Đức Mẹ Mân Côi, người Mẹ diễm phúc của Chúa, người đã đáp lời “xin vâng” trọn vẹn trước thánh ý Thiên Chúa. Chúa cũng mời gọi gia đình chúng con tham dự vào công trình cứu rỗi, xin dâng lên Chúa mọi gia đình trẻ với những ưu tư và khó khăn trong đời sống hôn nhân. Xin cho mọi gia đình chúng con biết siêng năng suy niệm và sống các mầu nhiệm Mân Côi như phương cách đơn sơ nhưng hữu hiệu để thánh hóa đời sống gia đình.

  • “Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà”. 

Lạy Chúa, lời chào của sứ thần Gabriel mang ý nghĩa của một lời kêu gọi hướng về niềm vui, vui mừng vì Thiên Chúa đã chọn Đức Maria làm Mẹ của Chúa, vui mừng vì Thiên Chúa sắp đến viếng thăm dân Ngài, và ơn phúc cứu đô sắp được tuôn tràn cho nhân loại qua mầu nhiệm Nhập Thể của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, tất cả các biến cố vui buồn của cuộc sống đều mang theo những thông điệp Chúa muốn gởi đến cho gia đình, nhưng chúng con chưa nhận ra ý nghĩa, chưa nghe được tiếng Chúa nên cũng chưa hiểu hết ý Chúa. Xin Chúa mở lòng, mở trí cho chúng con đón nhận thánh ý Chúa. Xin cho chúng con biết lắng nghe mỗi khi suy niệm kinh Mân Côi, đưa Lời Chúa và gương sống của Chúa và Mẹ Maria vào trong gia đình, trong cuộc sống hằng ngày, đó là cách chắc chắn nhất để xây dựng một gia đình hạnh phúc và bình an.

(thinh lặng)

  • Nầy tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền”.

Lạy Chúa Giêsu, lời thưa “xin vâng” của Mẹ Maria là khoảnh khắc quyết định của lịch sử cứu độ, khi cùng lúc Thiên Chúa đón nhận hai lời “xin vâng”: Mẹ Maria xin vâng để trực tiếp dự phần vào mầu nhiệm cứu độ, và lạy Chúa Giêsu, chính Chúa cũng xin vâng thánh ý Chúa Cha để thực hiện công trình cứu chuộc loài người. Với lời “xin vâng”, Mẹ Maria đã trao dâng cho Thiên Chúa trọn cả cuộc sống hiện tại và tương lai. Từ nay, Thiên Chúa làm cho tương lai ấy hoàn toàn đổi hướng với biết bao xáo trộn. Để Thiên Chúa làm có nghĩa là mình không làm chủ đời mình nữa, nhưng giao trọn dòng đời cho Thiên Chúa định hướng.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn mọi người trong gia đình chúng con noi gương Mẹ Maria, dám nhận trách nhiệm, cho dù trách nhiệm đó làm đảo lộn những dự tính hay hoài bão cá nhân. Xin cho mỗi người trong gia đình chúng con sống chuỗi Mân Côi mỗi ngày, khởi đi từ biến cố Nhập Thể đến đỉnh đồi Canvê, cả một hành trình dài được đan xen bằng những tiếng xin vâng nho nhỏ giữa đời thường. Xin cho các gia đình trẻ biết dùng chuỗi Mân Côi như khí cụ để gìn giữ và bảo vệ hạnh phúc gia đình.

(hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, kinh Mân Côi là bản tóm kết Tin Mừng, xin cho gia đình chúng con, sau một ngày lao động vất vả, biết tụ họp quanh bàn thờ Chúa để dâng lên Chúa lời kinh Mân Côi. Nhờ việc suy niệm và sống lời kinh này, chúng con sẽ học được bài học vâng phục khi gặp cảnh trái ngang trong cuộc sống, và biết tìm ý Chúa qua từng biến cố vui buồn của gia đình chúng con. Amen.

giaophanbaria.org