Cha Đa Minh Ngô Hồng Tấn Nhậm Phó Biệt Cư Vĩnh Thịnh

print

Cha Đa Minh Ngô Hồng Tấn Nhậm Phó Biệt Cư Vĩnh Thịnh

Hôm nay 21/8/2019 Họ đạo Vĩnh Thịnh cùng với các cha trong Hạt Bạc Liêu, Hạt Vị Thanh cùng một số cha thân quen đón mừng cha Dm. Ngô Hồng Tấn, phó biệt cư tại Vĩnh Thịnh đến nhận nhiệm sở.

Cha Dm. Ngô Hồng Tấn là phó biệt cư của cha Giuse Võ Văn Hoài, cha sở Giá Rai cũng là Quản Hạt Bạc Liêu.

Xin chúc cha gặt hái được nhiều thành công trong sứ vụ mới.

MVTT/Hạt Bạc Liêu