Cha Dom Nguyễn Hữu Duyên Về Họ Đạo Rạch Súc

print

Cha Dom Nguyễn Hữu Duyên Về Họ Đạo Rạch Súc

Cha Dom Nguyễn Hữu Duyên là Tân Linh Mục được bổ nhiệm về làm cha phó Họ đạo Rạch Súc.

Phái đoàn đưa cha Duyên  gồm có Ông bà Cố Cha Duyên và gia đình, bà con giáo dân Bô-na và Hậu Bối, quý cha bạn lớp của cha Duyên và quý Thầy.

Phái đoàn Cần Thơ đón cha gồm có  Cha Pr Huỳnh Ngọc Điệp, đại diện cha Quản hạt, và quý cha, Quý Thầy và quý Dì Hạt Cần Thơ Cha Sở họ đạo Rạch Súc, Ban hành giáo, các hội đoàn, bà con giáo dân Rạch Súc.

Vào lúc 10g00 cha chủ sự chầu Thánh Thể để xin Chúa ban phép lành cho giáo xứ.

Chúc cha “Hữu Duyên” với Họ đạo Rạch Súc trong công tác Loan Báo Tin Mừng cho lương dân.

MVTT/Hạt Cần Thơ