Cha Giacôbê Nguyễn Quốc Thạnh Về Họ Đạo Tắc Sậy

print

Cha Giacôbê Nguyễn Quốc Thạnh Về Họ Đạo Tắc Sậy

Hôm nay ngày 10/7/2020 Họ Đạo Tắc Sậy hân hoan chào đón cha phó mới, cha Giacôbê Nguyễn Quốc Thạnh.

Cha Giacôbê Thạnh được luân chuyển từ Họ Đạo Từ Xá về Họ Đạo Tắc Sậy.

Cha dâng thánh lễ tạ ơn vào lúc 9g00 cùng với các cha Hạt Bạc Liêu, Hạt Đại Hải cùng quý cha thân quen.

Chúc cha luôn khoẻ và dồi dào ơn Chúa để chu toàn bổn phận của cha.

MVTT/Hạt Bạc Liêu