Cha Gioakim Nguyễn Xuân Lập nhậm sở Họ Đạo Khúc Tréo

print

Cha Gioakim Nguyễn Xuân Lập nhậm sở Họ Đạo Khúc Tréo

Hôm nay, vào lúc 15g00 ngày 2/7/2020, Họ đạo Khúc Tréo cùng với tân cha sở, Gioakim Nguyễn Xuân Lập dâng thánh lễ tạ ơn nhân ngày nhậm nhiệm sở mới.

Cùng đồng tế với cha còn có cha Quản hạt Bạc Liêu, quý cha trong Hạt Bạc Liêu, quý cha cùng lớp và một số cha thân quen.

Cha Dom. Phan Văn Để chia sẻ ý tưởng cha sở đến là thực thi Ý Chúa. Xin cầu chúc cha Gioakim nhiều sức khoẻ và hồng ân Thiên Chúa để thực thi ý Chúa trong sứ vụ của mình.

MVTT/Hạt Bạc Liêu