Cha Giuse Lê Văn Tùng Đến giáo xứ Mỹ Xuyên

print

Cha Giuse Lê Văn Tùng Đến giáo xứ Mỹ Xuyên

Cùng ngày 3/8 Hạt Sóc Trăng cũng có một Thánh Lễ nhân dịp Cha Giuse Lê Văn Tùng (Tân Linh Mục) Đến giáo xứ Mỹ Xuyên với nhiệm vụ Cha Phó (có lẽ đây là cha phó đầu tiên của Họ đạo Mỹ Xuyên).

Cầu chúc Họ đạo Mỹ Xuyên ngày càng phát triển vì cánh đồng truyền giáo Mỹ Xuyên đã có thêm thợ gặt.

MVTT/Hạt Sóc Trăng