Cha Micae Nguyễn Khắc Minh Nhậm Nhiệm Sở Họ Đạo Trà Ếch 22.07.2018

print

Cha Micae Nguyễn Khắc Minh

Nhậm Nhiệm Sở Họ Đạo Trà Ếch

22.07.2018

 

Khắc Minh nhiệm sở hôm nay

Trà Ếch họ đạo đầu tay dẫn đường

Giáo dân rải rác muôn phương

Mong cha hướng dẫn vượt muôn nghìn trùng.

 

Sức sống nhiệt huyết ung dung

Từng bước đón nhận từ Cung Thánh Ngài

Ân ban của Chúa nối dài

Giáo dân đón nhận chẳng phai chút nào.

 

Trước hết Thánh Thể Chúa trao

Sau là Lời Chúa cao rao ân tình

Hạt giống cần phải trổ sinh

Hy sinh bác ái đượm tình yêu thương.

 

Cha sở cần phải nêu gương

Đi ra đi đến chỉ đường con chiên

Giáo lý cần phải thường xuyên

Lắng nghe đón nhận tuyệt nhiên thực hành.

 

Nguyện xin Thiên Chúa đồng hành

Trao ban cha sở đường lành tiến lên

Nguyện xin hồng phúc ơn trên

Ban cho họ đạo vững bền tương lai.

 

Lm. Biển Xanh.