Chầu Thánh Thể Chúa Nhật 19 TN Năm A

print

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN NĂM A

SỐNG ĐỨC TIN TRONG THỬ THÁCH

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện giữa chúng con. Chúng con chúc tụng, thờ lạy và tôn vinh Chúa. Đức tin là hồng ân cao quý Chúa đã ban cho chúng con, và Chúa cũng muốn chúng con biết sống đức tin trong thử thách để đức tin ngày càng trưởng thành và vững mạnh hơn. Giờ đây, xin Chúa giúp chúng con biết mở lòng mở trí lắng nghe Lời Chúa.

  • “Thưa Thầy, nếu quả là Thầy thì xin truyền cho con đi trên mặt biển mà đến với Thầy”.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con biết khi Chúa thực hiện phép lạ hóa bánh ra nhiều, các môn đệ đang ngay ngất, thán phục. Khi các môn đệ chứng kiến Chúa đi trên mặt biển mà đến với mình, các ngài lại sợ hãi tưởng mình thấy ma. Nhưng khi được Chúa trấn an, Phêrô đại diện cho những anh em khác xin Chúa: “Thưa Thầy, nếu quả là Thầy thì xin truyền cho con đi trên mặt biển mà đến với Thầy”. Và Phêrô đã được Chúa cho thỏa lòng. Phêrô bước ra khỏi thuyền, ra khỏi sự an toàn của bản thân, mạnh dạn tiến bước nhờ tin quyền năng của Chúa. Xin Chua giúp chúng con luôn biết cậy dựa vào quyền năng của Chúa.

Lạy Chúa, Chúa cũng muốn tôi luyện đức tin của chúng con như tôi luyện đức tin của các môn đệ xưa. Đức tin được tôi luyện không chỉ là lúc bình yên, thuận buồn xuôi gió của con thuyền cuộc đời, mà còn phải được tôi luyện trong thử thách và khó khăn. Xin Chúa nâng đỡ đức tin yếu kém của chúng con bằng lời của Chúa: “Thầy đây, đừng sợ” để chúng con vượt thắng mọi khó khăn thử thách mà đến với Chúa.

(Thinh lặng)

  • Thưa Thầy, xin cứu con”.

Lạy Chúa Giêsu, khi thánh Phêrô thấy Chúa, lúc chưa có sóng lớn, ngài đã can đảm bước đi trên mặt biển mà đến với Chúa. Nhưng sóng gió bất chợt nổi len làm cho tông đồ trưởng cảm thấy sợ hãi. Lúc ấy, Phêrô có lẽ chỉ tập trung vào mình hơn là cậy dựa vào quyền năng của Chúa. Nhưng thật may, ngay trong lúc nguy biến, Phêrô vẫn còn nhớ đến Chúa, và kêu lên: “Thưa Thầy, xin cứu con”. Chính lúc ay, Chúa đã đưa tay cứu lấy ông và đưa ông lên thuyền bình an.

Lạy Chúa, hành trình đức tin của chúng con hôm nay cũng có lúc gặp khó khăn thử thách. Khi gặp thất bại, chúng con lại nghi ngờ về sự hiện diện và quyền năng của Chúa. Có những lúc, chúng con chỉ cậy dựa vào sức mình, và thậm chí là đi tìm sức mạnh nơi một thế lực khác ngoài Chúa. Xin cho chúng con biết học nơi thánh Phêrô xưa, ngay lúc gặp nguy biến, thử thách biết nhớ đến, cậy dựa và cầu xin Chúa. Khi ấy, chúng con tin chắc Chúa tỏ lòng thương giúp chúng con.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đức tin của chúng con sẽ lớn dần và vững chắc hơn khi đức tin ấy đã qua tôi luyện và thử thách. Xin cho chúng con biết đón nhận những thử thách như những cơ hội để đời sống đức tin của chúng con được trưởng thành. Nhờ vậy, chúng con luôn nhận ra Chúa luôn ở bên chúng con mọi nơi, mọi lúc, giup chúng con tiến bước trong hành trình đức tin bằng sức mạnh và quyền năng của Chúa. Amen.