Chầu Thánh Thể Chúa Nhật 21 TN Năm A

print

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN NĂM A

SỐNG TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa đã đến thế gian để minh chứng tình yêu của Chúa Cha dành cho chúng con. Chúa đã lên đường loan báo Tin Mừng trong tâm thế ra đi để đến với muôn dân. Chúa đã mời gọi chúng con tiếp nối công trình của Chúa để Tin Mừng được loan báo cho hết thảy mọi người. Giờ đây, xin Chúa khơi lên trong tâm hồn chúng con niềm khao khát làm chứng nhân cho Chúa bằng việc tuyên xưng đức tin.

  •  Chúa Giê su nói với các môn đệ: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ra đi rao giảng Tin Mừng Nước Trời và kêu gọi mọi người sám hối và tin vao Tin Mừng. Các phép lạ Chúa đã làm giúp cho chúng con tin nhận Chúa là Thiên Chúa thật. Dù vậy, Chúa vẫn muốn biết lòng trí chúng con đang nghĩ gì về Chúa. Cũng như xưa, khi đến địa hạt Cêsarêa Philipphê, Chúa đã hỏi cac môn đệ: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?”, Chúa đang muốn hỏi như thế với từng người chúng con.

Lạy Chúa, khi các môn đệ được Chúa hỏi về Chúa, thánh Phêrô đã đại diện để thưa lên niềm xác tín: “Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống”. Phần chúng con, sự hiểu biết về Chúa và niềm tin vào Chúa của chúng con đôi khi còn giới hạn và non yếu. Vậy nên, có lúc chúng con chưa dám tuyên xưng niềm tin vào Chúa trước mặt mọi người. Xin Chúa ban thêm sức mạnh và củng cố lòng tin cho chúng con, để chúng con trở nên những chứng nhân cho Tin Mừng Nước Trời.

(Thinh lặng)

  • “Thầy sẽ trao cho con chìa khóa Nước Trời; điều gì con cầm buộc ở dưới đất, trên trời cũng cầm buộc, và điều gì con tháo cởi ở dưới đất, trên trời cũng tháo cởi”.

Lạy Chúa Giêsu, khi xưa các môn đệ đã tuyên xưng đức tin vào Chúa. Thánh Phêrô đã đại diện để nói lên niềm xác tín ấy: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúa đã căn cứ vào lời tuyên xưng ấy để trao cho thánh Phêrô sứ mạng cao cả: “Con là Phêrô, nghĩa là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy; và cửa hỏa ngục sẽ không thắng được… Thầy sẽ trao cho con chìa khóa Nước Trời”. Chúa đã thiết lập Hội Thánh và trao sứ mạng của Hội Thánh cho các Tông đồ khi xưa và cho chúng con hôm nay.

Lạy Chúa, Qua Bí tích Rửa Tội, chúng con đã được lãnh nhận ơn Thánh Thần để được làm con Chúa và thi hành các sứ mạng Chúa trao. Chúng con cần phải đặt trọn niềm tin và lòng yêu mến Chúa qua việc phục vụ tha nhân. Xin Chúa cho chúng con mỗi ngày biết làm các việc lành phúc đức/ để xây dựng Hội Thánh Chúa. Nhờ đó, chúng con sẽ trở nên chứng nhân cho Tin Mừng tình yêu của Chúa/ bằng đời sống hiệp nhất yêu thương.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chiêm ngắm và cầu nguyện trước Thánh Thể Chúa, chúng con cảm nhận Chúa yêu thương chúng con thật nhiều, và Chúa cũng muốn chúng con trở thành chứng nhân cho tình yêu của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con trở nên những người làm chứng tích cực cho Tin Mừng Nước Trời, để qua những việc làm tốt lành và đời sống đạo đức, chúng con có thể tuyên xưng niềm tin vào Chúa nhiều hơn. Amen.