Chầu Thánh Thể Chúa Nhật 4 PS Năm A

print

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH NĂM A

MỤC TỬ NHÂN LÀNH

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa đã trở nên Con Chiên không tỳ vết, để hiến mình vì chúng con. Chúa đã tự hiến trọn vẹn để bảo vệ chúng con, và Chúa đã lấy chính máu thịt Chúa nuôi dưỡng chúng con, cho chúng con luôn no đầy ân tình của Chúa. Giờ đây, chúng con xin hợp với Mẹ Maria và thánh cả Giuse mà dâng lên Chúa tâm tình thờ lạy, chúc khen, và tạ ơn. Xin Thánh Thần tình yêu thánh hoá chúng con, để chúng con nghe được tiếng lòng của Mục Tử Giêsu.

  •  “Ta là cửa chuồng chiên”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là vị mục tử tối cao đầy nhân lành được Chúa Cha sai đến. Chúa đã đến để quy tụ, chăm sóc, bảo ve và nuôi dưỡng: “Ta thí mạng sống vì đoàn chiên”. Chúa đã dùng cuộc khổ nạn và phục sinh mà ban ơn nghĩa tử cho chúng con. Không chỉ sánh ví: “Ta là Mục Tử nhân lành”, mà Chúa còn tự ví: “Ta là cửa chuồng chiên”. Chúa là cửa chuồng chiên, cửa ấy sẽ đóng lại đúng thời đúng buổi. Thật thế, Chúa là cửa, để dẫn đưa chúng con đến nguồn ơn cứu độ đời đời. Chúa là ngõ duy nhất dẫn đưa chúng con vào Nước Trời.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã xuống tận vực sâu tội lỗi kiếm tìm chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa đã đến trần gian để Chúa dẫn chúng con đến cùng Chúa Cha. Bước theo Chúa, chúng con không sợ lạc đường. Xin Chúa cho chúng con trung thành bước đi theo Chúa, bằng việc chuyên chăm lắng nghe và suy niệm Lời Chúa,… để chúng con chu toàn giới luật yêu thương của Chúa với trọn niềm mến yêu.

  • “Tôi là cửa, ai qua Tôi mà vào, thì sẽ được cứu, họ sẽ ra vào và tìm thấy đồng cỏ”.

Lạy Chúa Giêsu, hằng ngày, nếu thiếu sự che chở của Chúa, thì chúng con sẽ bơ vơ lạc lõng. Và nếu không có cánh tay uy quyền của Chúa nâng đỡ, thì chúng con sẽ rơi vào cạm bẫy của thế gian và ma quỷ. Chúng con tin rằng Chúa luôn hiện diện với chúng con như Mục tử tốt, luôn sẵn sàng hy sinh và quên mình vì đàn chiên. Hơn thế nữa, Chúa còn ban chính Mình và Máu Thánh Chúa làm của ăn nuôi sống đàn chiên. Đồng cỏ xanh tươi bên suối mát ngọt ngào mà đàn chiên được thưởng thức, đó chính là bàn tiệc Thánh Thể mà chúng con được tham dự mỗi ngày.

Lạy Chúa, Mình Máu Thánh của Chúa đích thực là lương thực thần linh cho cuộc đời của chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con một niềm tin cậy mến, để chúng con an tâm vững chí giữa những gian nan, thử thách trên trần gian này; ngõ hầu, cửa Giêsu sẽ đưa chúng con đến cùng Thiên Chúa; đường Giêsu sẽ đưa chúng con đến thiên đàng là quê trời hằng sống.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay, là ngày cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu. Xin Chúa gia tăng cho Giáo Hội Chúa nhiều vị mục tử nhân lành, để các ngài luôn phân phát tình thương của Chúa cho toàn thế giới. Xin Chúa cho mỗi mục tử đều biết chiên của mình, và sẵn sàng hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. Và xin cho mỗi con chiên chúng con đều biết vâng phục người mục tử, hết lòng cộng tác để cùng nhau xây dựng cộng đoàn giáo xứ ngày được trưởng thành trong đức tin và sống tràn đầy đức ái. Amen.