Chầu Thánh Thể Chúa Nhật 5 TN A

print

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 5 TN NĂM A

SỐNG CHỨNG NHÂN GIỮA ĐỜI

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang ngự giữa chúng con. Chúng con thành tâm thờ lạy và tôn vinh Chúa. Vì yêu thương, Chúa đã muốn ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Chúa đã muốn mỗi người chúng con trở nên muối cho đời, ánh sáng cho trần gian. Xin Chúa ban cho chúng con Lời Hằng Sống để nuôi dưỡng và giáo huấn tâm hồn chúng con.

  •  “Các con là muối cho đời”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mạc khải cho chúng con biết rằng chúng con thật nhỏ bé như muối. Chúng con thật bình thường và cũng thật tầm thường, nhưng lại hữu ích cho đời sống mọi người. Cũng như muối rất hữu ích cho đời sống thường ngày, chúng con cũng có giá trị như thể ướp mặn trần đời. Chúa đã mời gọi chúng con hãy là muối cho đời. Tác dụng của muối là ướp mặn và làm cho hương vị món ăn được đậm đà. Tuy nhiên, muốn phát huy tác dụng ấy, muối phải chịu hòa tan ra, để như thể xóa mình đi và phát huy tác dụng ướp mặn. Chúng con muốn trở nên muối, chúng con cũng cần phải hạ mình trước anh chị em của chúng con.

Lạy Chúa, chúng con muốn thực hiện lời mời gọi của Chúa là trở nên muối để ướp mặn trần đời. Một khi đã là muối, chúng con cần phải phát huy tác dụng là ướp cho mặn nồng bằng đời song đức tin và gương sáng. Xin Chúa thánh hóa bản thân chúng con bằng Lời Chúa và Thánh Thể, để tâm hồn chúng con được ướp mặn, trở nên muối tốt/ có tác dụng ướp mặn trần đời.

(Thinh lặng)

  • “Các con là ánh sáng thế gian”.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã muốn cho chúng con trở nên ánh sáng để chiếu soi đêm tối. Chúa là ánh sáng thế gian, và chúng con nhận được ánh sáng ban sự sống từ Chúa. ngày nay, Chúa muốn chúng con một khi đã lãnh nhận ánh sáng từ Chúa, chúng con cần phải phát huy tác dụng là soi tỏ cho mọi người nhìn thấy vinh quang của Chúa. Xin Chúa giúp sức để chúng con có đủ sức tỏa sáng tình yêu của Chúa cho anh chị em bằng đời sống yêu thương, chia sẻ của chúng con.

Lạy Chúa, Mỗi người chúng con khi thắp lên cây đèn nhỏ của mình, đôi khi rất dễ nhầm tưởng mình là ánh sáng, là nguồn sáng. Xin Chúa cho chúng con luôn trở nên là ánh sáng trần gian, nhưng không khoe khoang kiêu hãnh, mà sống tự hạ như Chúa đã sống mầu nhiệm thập giá; và tự hủy như Chúa đã sống đẹp lòng Chúa Cha. Xin giúp chúng con siêng năng suy niệm Lời Chúa và chiêm ngắm Thánh Thể Chúa để đời song của chúng con luôn được hấp thụ nguồn ánh sáng là chính Chúa.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con muốn trở nên muối và ánh sáng để ướp mặn và soi tỏ cho mọi người. Chiêm ngắm và cầu nguyện trước Thánh Thể Chúa, chúng con cảm nhận Chúa đã yêu thương chúng con thật nhiều, và Chúa cũng muốn chúng con trở nên là chứng nhân cho tình yêu của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con trở nên muối, nên men, nên ánh sáng và phát huy tác dụng là ướp mặn trần đời. Có Chúa, chúng con có tất cả, vì Chúa là nguồn ánh sáng, là sự sống và là nguồn hy vọng của chúng con. Amen.

Nguồn Gp Bà Rịa