Chầu Thánh Thể Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên B

print

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT CHÚA LÊN TRỜI

SỐNG CHỨNG NHÂN CHO CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy, tôn vinh, ca khen và chúc tụng vì tình yêu Chúa dành cho chúng con. Vì yêu, Chúa trở thành thần lương nuôi sống linh hồn chúng con. Chúa còn cho chúng con chiêm ngắm vẻ huy hoàng, quyền linh rực rỡ khi Chúa về Trời. Xin Chúa cho chúng con và các bạn trẻ luôn biết đáp đền tình yêu của Chúa, bằng cách trở nên chứng nhân loan truyền Tin Mừng đến cho muôn người trong thời đại thế giới hôm nay.

  • “Chúa Giêsu rời khỏi các ông và được đưa về trời”.

Lạy Chúa Giêsu, trời là nơi Thiên Chúa ngự, là chỗ ở của các thiên thần và các thanh, là đích điểm của việc sáng tạo. Chúa về trời đã mang lại cho chúng con niềm hy vọng được về trời với Chúa. Chúa về trời đã khơi lên cho chúng con niềm mong đợi về một cuộc sống hạnh phúc không thể có được ở trần gian. Như những người Galilêa năm xưa, Khi hướng về trời, chúng con chờ đợi ở đó điều mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe, lòng chưa hề cảm biết, tất cả những gì Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến Chúa.

Lạy chúa, Chúa đã về trời và đang ngự bên hữu Chúa Cha. Xin Chúa giúp chúng con và những người trẻ luôn có lòng yêu mến Chúa và khao khát Nước Trời, để chúng con đủ sức thắng vượt trước những xu hướng xấu và cám dỗ của ma quỷ, thế gian và xác thịt. Nhờ đó, ngày sau, chúng con được Chúa cho về trời hưởng vinh phúc muôn đời với Chúa.

(Thinh lặng)

  • “Các ông phục lạy Người, và trở về Giêrusalem, lòng đầy vui mừng”.

Lạy Chúa Giêsu, sau khi chiêm ngắm vẻ huy hoàng, đầy vinh quang xán lạn cảnh tượng Chúa về trời, tâm hồn các tông đồ rộn lên niềm vui sướng khôn tả. Các ngài trở về Giêrusalem để chia sẻ kinh nghiệm gặp Chúa và bắt đầu sứ vụ công khai loan báo Tin Mừng Phục Sinh. Các Ngài đã vui mừng đón nhận sứ vụ Chúa đã trao và can đảm lên đường. Lời rao giảng của các ngài được minh chứng bằng đời sống chứng tá mạnh mẽ, có khi bằng chính giá máu của các ngài. Sứ mạng ấy ngày hom nay Giáo hội cũng đang sống và cử hành. Mỗi người chúng con khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội đã lãnh nhận sứ vụ loan báo Tin Mừng của. Đó là niềm vinh dự của người Kitô hữu chúng con.

Lạy Chúa, chúng con vui mừng vì chúng con được cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa qua sứ mạng loan báo Tin Mừng. Xin Chúa giúp chúng con can đảm sống chứng nhân đức tin bằng những việc làm thiện nguyện hữu ích cho mọi người. Xin Chúa ban cho chúng con tran ngập niềm vui có Chúa trong tâm hồn, để chúng con đem Chúa đến cho mọi người được sống vui tươi.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa về trời mở ra cho chúng con cánh cửa về thiên đàng. Niềm hy vọng của Chúng con hệ tại ở nơi Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con và những người trẻ sức mạnh và lòng can đảm, để chúng con trở nên chứng nhân đích thực cho niềm tin, tình yêu và niềm hy vọng nơi Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết ra đi để làm cho muon dân trở nên môn đệ của Chúa, hầu mọi người đón nhận được ơn cứu độ. Amen.