Chầu Thánh Thể Chúa Nhật Lễ Lá Năm A

print

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM A

CẢM NGHIỆM TÌNH YÊU CỨU ĐỘ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy, chúc tụng và tôn vinh Chua, vì hôm nay, Chúa cho chúng con bước vào Tuần tưởng niệm Mầu Nhiệm Vượt Qua của Chúa, giúp chúng con cảm nghiệm được Tình yêu cứu độ của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con đừng hờ hững trước tình yêu của Chúa, đồng thời cảm nghiệm và can đảm chấp nhận đau khổ trong cuộc đời của chúng con. Giờ đây, “Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe”.

  • Quan hỏi: “nhưng ông ta đã làm điều gì ác”.

Lạy Chúa Giêsu, chính Philatô đã khẳng định rất chắc chắn rằng: “Chúa không làm gì ác, không làm gì nên tội và là Đấng vô tội”, điều này chúng con đã tín thác từ lâu: Chúa là Đấng Quyền Năng, Đấng Thánh Thiện vô tỳ vết. Vậy mà, Chúa đã chấp nhận mang lấy tội lỗi của chúng con, chấp nhận đau khổ bước vào con đường thập giá. Con đường này minh chứng tình yêu Chúa dành cho chúng con, như Chúa đã quả quyết: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình” (Ga 15,13).

Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con biết chiêm ngắm và cảm nghiệm được tình yêu của Chúa mỗi ngày qua con đường thương khó của Chúa, để chúng con biết nhìn vào chính con người tội lỗi của bản thân chúng con để chúng con đến xin Chúa thương xót và tha thứ. Nhờ đó, chúng con có sức mạnh và can đảm đón nhận những khó khăn thử thách xảy đến trong cuộc sống hằng ngày của chúng con.

(Thinh lặng)

  • “Đúng thật người này là con Thiên Chua”.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cũng rất ao ước được nói với Chúa: “Thật, Chúa là Thiên Chúa của con”, thay vì nói câu như viên đại đội trưởng đã nói: “Đúng thật người này là con Thiên Chúa”. Một lời khẳng định rất dứt khoát được thoát ra từ chính con tim tràn đầy yêu thương của chúng con. Xin Chúa giúp chúng con cảm nghiệm tình yêu cứu độ Chúa đã dành cho chúng con.

Lạy Chúa, giữa một thế giới đang chạy theo dục vọng, đam mê thế sự trần gian, nhiều lúc làm cho chúng con phải lung lay đức tin của mình và phải sống xa tình yêu của Chúa, thậm chí những cám dỗ ấy làm cho chúng con buông lơi. Những lúc như thế, xin tình yêu Chúa phủ lấp khoảng trống trong tâm hồn của chúng con, để chúng con luôn biết cậy dựa vào ơn thánh của Chúa. Xin cho chúng con tín thác vào Chúa để trong mọi thử thách, chúng con luôn vững lòng tuyên xưng: “Chúa là Thiên Chúa của con”.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thanh Thể, những giây phút tâm tình bên Chúa đã sắp qua đi, nhưng mở ra cho chúng con một khoảng thời gian ân sủng của Tuần Thánh. Thời gian này sẽ giúp chúng con sống lại con đường của Chúa đã đi qua, để chúng con cảm nghiem được sức sống mới nơi tình yêu của Chúa. Xin Chúa cho chúng con luôn biết làm cho sống động con đường tình yêu của Chúa trong cuộc đời chúng con. Từ đó, chúng con biết dấn thân bước theo Chúa, ngày càng đi vào chiều sâu của ý nghĩa Tuần Thánh, sống trọn vẹn hơn tâm tình yêu mến trong những ngày hồng phúc này. Amen.

Nguồn Gp Bà Rịa