Chầu Thánh Thể Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên Năm A

print

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT CHÚA LÊN TRỜI NĂM A

SỐNG MẦU NHIỆM THĂNG THIÊN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy, ca khen và chúc tụng Chúa. Vì không muốn chúng con mồ côi, đói khát, Chúa trao ban chính thịt và máu Chúa làm của ăn nuôi sống chúng con. Xin cho chúng con luôn biết tin thờ, yêu mến và siêng năng chạy đến cùng Chúa để được sống và sống dồi dào trên con đường tiến về quê trời.

  • “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa về Trời biểu lộ quyền năng và tình yêu của Chúa. Chúa mang lại cho chúng con niềm hy vọng Nước Trời và hướng vọng chúng con về trời cao. Chúa trở về nơi mình phát xuất ra và phục hồi phẩm giá của chúng con. Chúa trở thành Vua thống trị toàn cõi địa cầu, và cho chúng con được dự phần vào vinh quang của Chúa, bởi mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được Chúa Cha ban cho Chúa. Và chính trong quyền năng sức mạnh của Thánh Thần, Chúa nâng đỡ và cứu vớt những ai biết cậy trông nơi Chúa.

Lạy chúa, Chúa về trời mở ra cho chúng con một khung trời mới. Đó là Nước Trời mà Chúa đã không ngừng mạc khải cho chúng con khi Chúa còn ở trần gian. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết phó thác cuộc đời trong bàn tay tình yêu và quyền năng của Chúa, để chúng con có thể vượt thắng được những cám dỗ của ma quỷ. Hầu mai ngày, chúng con cũng được Chúa cho về trời bên Chúa.

(Thinh lặng)

  • “Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa về trời nhưng không ở xa chúng conChúa ngự bên hữu Chúa Cha để lắng nghe và thông ban những ơn lành cho chúng con. Lời Chúa hứa năm xưa: “Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” khiến chúng con được an ủi, vỗ về trước những sóng gió của cuộc đời; nhất là trong hành trình loan báo và sống chứng nhân cho Chúa giữa đời. Chúa ở cùng chúng con trong mọi hoàn cảnh, dù gian lao hay khi vui sướng. Chúa ở cùng chúng con trong mọi bước chúng con đi/ và trong mọi người chúng con gặp gỡ. Chúa ở cùng chúng con trong mọi việc chúng con làm, và mọi lời chúng con nói, từ bây giờ và cho đến muôn đời.

Lạy Chúa, Chúa đang mời gọi chúng con sống mầu nhiệm Thăng Thiên nơi trần gian này. Sống mầu nhiệm thăng thiên là chúng con biết họa lại dung mạo của Chúa ngay trên cuộc sống của chúng con; cho người khác cảm nhận được hình ảnh của Nước Trời đang ở giữa và ở trong chúng con. Xin cho chúng con biết nhận ra sự hiện diện thật sống động của Chúa, để chúng con có thể giới thiệu Chúa cho mọi người, và giúp mọi người đạt được ơn cứu độ muôn đời.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, sống mầu nhiệm Thăng Thiên mở ra cho chúng con con đường về Nước Trời, khi chúng con biết tin nhận quyền năng và tình yêu cao cả của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con biết vượt lên khỏi những ươn hèn của phận người và can đảm làm chứng cho Chúa, vì tin rằng Chúa sẽ ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Amen.