Chầu Thánh Thể Chúa Nhật PS 5 Năm B

print

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 5 PS NĂM B

Ở LẠI TRONG CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy và cảm tạ Chúa, vì Chúa luôn ở cùng chúng con nơi bí tích Thánh Thể. Chúa muốn chúng con được ở mãi trong Chúa, và được sống nhờ sức sống thần linh của Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết như cành nho bám chặt vào thân nho, múc lấy nhựa sống và sinh hoa kết quả mỗi ngày. Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng con lắng nghe Lời Chúa và chiêm ngắm Thánh Thể Ngài.

  • “Các con hãy ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong các con”.

 Lạy Chúa Giêsu, một đứa bé lớn khôn nên người, không chỉ cần cha mẹ chu cấp tiền bạc, của cải, nhà cửa, mà còn là dành thời gian để ở lại, để thấu hiểu. Nhờ đó, đứa bé có thể ngỏ hết tâm tư tình cảm, để cùng chung vui sẻ buồn trong đời sống. Chúa ơi, chúng con đây dù tuổi đời bao nhiêu, thì trong hành trình đức tin, luôn như những đứa trẻ cần được lớn lên bằng ân sủng của Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con những ơn cần thiết, để chúng con biết ở lại trong tình yêu của Chúa.

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Chúa thấu hiểu nỗi lòng của chúng con. Chúa chấp nhận cuộc sống của chúng con, nên chúa đã đến với chúng con, sống kiếp con người, ngoại trù tội lỗi. Qua Lời Chúa, qua Mình và Máu Thánh, Chúa ở cùng chúng con luôn mãi. Xin cho chúng con ý thức điều này: qua con mắt đức tin, chúng con nhìn thấy Chúa cùng hoạt động trong ngày sống của chúng con, cùng vui hay buồn, cùng thành công hay thất bại.

(Thinh lặng)

  • “Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, người ấy sẽ sinh nhiều hoa trái”.

 Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn ở lại với chúng con để giúp chúng con có “được sống và sống dồi dào”. Nhưng nhiều khi, chúng con chưa muốn ở lại với Chúa. Như một đứa trẻ chưa hiểu đời, muốn được tự do làm theo ý mình. Như cành nho, khi nó rời khỏi cây nho, nó sẽ bị khô héo và quăng vào lò lửa. Chúng con cũng đã nhiều lần muốn gạt Chúa ra khỏi cuộc đời mình, và rồi gánh lấy nhiều sai lỗi. Vì quên việc cầu nguyện, quên giờ kinh trong gia đình, tâm hồn chúng con khô khan nguội lạnh; gia đình chúng con đang thiếu vắng tình yêu.

Lạy Chúa, quả thật, “Không có Chúa, chúng con chẳng làm gì được”. Khi có Chúa là Thiên Chúa toàn năng, thánh thiện, yêu thương và đầy thương xót, chúng con mới có thể làm được những điều tốt đẹp. Không có Chúa, dù tài giỏi đến đâu, chúng con cũng chẳng làm được gì. Ở lại với Chúa, để Chúa hướng dẫn đời mình, chúng con sẽ làm được những điều theo ý Chúa.  Xin Chúa ở lại với chúng con.

(Hát)

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa nói với chúng con: “Điều mà Cha Thầy được tôn vinh là các con sinh hoa trái và trở nên môn đệ của Thầy”. Vinh quang của Chúa không gì khác hơn là chúng con được sống hạnh phúc ở đời này và đời sau. Xin Chúa cho chúng con biết ở lại với Chúa, không chỉ nơi giây phút này, nhưng trọn cả ngày sống của chúng con. Nhờ đó, chúng con sẽ sống và làm cho sáng danh Chúa. Amen.