Chầu Thánh Thể CN 4 Mùa Vọng Năm A

print

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 4 MV NĂM A

ĐÓN NHẬN THÁNH Ý CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ phút linh thiêng này, chúng con cùng nhau thờ lạy và tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì bao ơn lành Chúa đã tuôn đổ trên gia đình và giáo xứ chúng con. Chúa đã đón nhan thánh ý Chúa Cha để đến và ở giữa nhân loại chúng con. Xin Chúa cho mỗi người chúng con biết sẵn sàng chuẩn bị tâm hồn để chúng con dễ dàng đón nhận thánh ý Chúa trong cuộc đời.

  • “Hỡi Giuse con vua Đavid, đừng sợ nhận Maria làm bạn mình. Vì người con trong lòng Bà là bởi Chúa Thánh Thần”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là khuôn mẫu của sự vâng phục và thực thi thánh ý Chúa Cha. Vì vâng phục và đón nhận thánh ý Chúa Cha, Chúa đã xuống thế làm người để thực hiện chương trình cứu độ nhân loại. Để thực hiện chương trình cứu độ, Chúa đã chọn thánh Giuse để người cộng tác vào chương trình kỳ diệu đó. Nơi thánh Giuse, chúng con có một tấm gương rạng ngời về việc đón nhận thánh ý Chúa.

Lạy Chúa, chúng con xác tín rằng khi chúng con đón nhận thánh ý Chúa, chúng con sẽ sống trong sự thật, sự thiện và tình yêu. Từ đó, ý muốn của chúng con rập theo thánh ý Chúa. Tuy nhiên, nhiều lúc, chúng con không nhận ra thánh ý Chúa/ hoặc có nhận ra cũng không can đảm đón nhận. Xin cho chúng con có đủ tâm hồn tĩnh lặng để nhận ra ý Chúa; có đủ khiêm tốn để vâng phục trong yêu mến; có đủ can đảm để đón nhận thánh ý Chúa trong cuộc sống hằng ngày. 

(Thinh lặng)

  • “Khi tỉnh giấc, ông Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền”.

Lạy Chúa Giêsu, theo lẽ thường, ít ai đón nhận và thực hiện một sứ điệp liên quan đến bản thân, gia đình/ cũng như vận mệnh của toàn thể nhân loại trong một giấc mơ. Thế nhưng, thánh Giuse đã đón nhận và thực hiện thánh ý Chúa với niềm tin yêu và phó thác. Chính tâm hồn nhạy bén với lời của Chúa/ đã thúc đẩy thánh Giuse nhận ra thánh ý Chúa và mau mắn thi hành.

Lạy Chúa, cuộc sống nhiều lúc đặt chúng con vào những tình huống/ mà chúng con không hiểu và dường như không có giải pháp để thực hiện: đó có thể là những đau buồn, bất hạnh trong cuộc đời; những khó khăn trong công việc; những trái ý không mong muốn trong đời sống gia đình. Xin Chúa dạy chúng con biết việc phải làm và thi hành thánh ý Chúa qua những biến cố trong đời sống hằng ngày, dau chúng con phải trải qua những thử thách, gian nan.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, thánh ý Chúa là gia nghiệp đời con. Xin cho chúng con trong nỗ lực kiến tạo tương lai/ biết lắng nghe và chọn lựa thi hành thánh ý Chúa trong mỗi biến cố hằng ngày. Đại Lễ Giáng Sinh cũng đã gần đến, xin cho chúng con biết dùng thời gian ân sủng còn lại của Mùa Vọng để chuẩn bị tâm hồn, bằng sự tận tâm sống trọn vẹn vai trò của chúng con; và chu toàn những đòi hỏi của bổn phận mà Chúa đã trao phó, để chúng con đơc bất xứng đón Chúa đến và ngự giữa chúng con. Amen.

Nguồn Gp Bà Rịa