Chầu Thánh Thể CN 5 MC Năm C: Từ Bỏ Tội Lỗi

print

Chầu Thánh Thể CN 5 MC Năm C

Từ Bỏ Tội Lỗi

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện với chúng con. Lòng thương xót của Chúa trải dài trên từng giây phút của cuộc đời chúng con. Giờ phút thánh thiêng này, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả con người giới hạn của chúng con, cả những yếu đuối, tội lỗi mà chúng con đã xúc phạm đến Chúa và đến anh chị em. Xin Chúa dùng lời của Chúa thánh hoá và biến đổi tâm hồn chúng con.

  • “Vì họ cứ nói mãi, nên Người đứng lên và bảo họ: “Ai trong các ông không có tội thì hãy ném đá chị này trước đi”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã khởi đầu sứ vụ bằng lời mời gọi: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. Hôm nay, một lần nữa Chúa muốn chúng con phải xét lại mình trước khi kết án người khác: “Ai trong các ngươi sạch tội thì hãy ném đá chị này trước đi”. Phần chúng con, trước lầm lỗi của bản thân và tha nhân, chúng con thường không khiêm tốn đón nhận. Lời Chúa hôm nay giúp chúng con bừng tỉnh, nhận ra thân phận giới hạn, bất toàn, và tội lỗi của mình. Vậy nên, trước lời mời gọi của Chúa: Các con hãy nên hoàn thiện như Chúa Cha trên trời là Đấng hoàn thiện, chúng con cần Chúa giúp sức. Xin Chúa cho chúng con cũng biết cảm thông, tha thứ cho những lỗi lầm, thiếu sót của anh chị em.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết chân nhận thân phận yếu đuối, tội lỗi của mình để chúng con biết cậy dựa vào Chúa hơn. Xin Chúa cho chúng con và các bạn trẻ năng lãnh nhận Bí tích Hoà Giải để chúng con đón nhận ơn tha thứ của Chúa và có lòng bao dung với anh chị em của chúng con.

(Thinh lặng)

  • Chúa Giêsu bảo: “Tôi cũng thế, tôi không kết tội chị. Vậy chị hãy đi và đừng phạm tội nữa ”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúng con quả là những người có phúc vì được Chúa luôn yêu thương, nâng đỡ và sẵn sàng tha thứ tội lỗi cho chúng con. Lời Chúa nói với người phụ nữ ngoại tình trong Tin Mừng hôm nay, cũng là lời an ủi, động viên cho từng người chúng con: “Ta không kết tội con. Con hãy đi và đừng phạm tội nữa”. Chúng con cảm nhận ơn Chúa thứ tha, nâng đỡ và chữa lành tâm hồn chúng con. Chúa đã mang lại cho chúng con sự bình an của Chúa.

Lạy Chúa, ước gì lời Chúa luôn vang vọng trong tâm hồn chúng con, giúp chúng con xác tín rằng: lòng thương xót của Chúa cứu chữa chúng con, nên dù tội chúng con có đỏ như son cũng ra trắng như tuyết, có thẫm tựa vải điều, cũng hoá trắng như bông. Nhờ đó, mỗi khi lầm lỗi, chúng con biết can đảm đến với Chúa để được Chúa tha thứ, và nhờ ơn Chúa, chúng con bắt đầu và lại bắt đầu một cuộc sống mới tràn đầy bình an và hy vọng.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, mối nguy hiểm lớn nhất của nhân loại ngày nay là mất ý thức về tội. Cuộc sống kinh tế thị trường nhiều đam mê và cám dỗ, lôi kéo chúng con, đặc biệt là những người trẻ, trở nên sống vội, sống tội. Xin Chúa giúp chúng con năng kết hiệp với Chúa, xét mình sám hối thường xuyên, sống chậm và sống đậm đà hơn, để chúng con đón nhận được lòng thương xót của Chúa và có được sự cảm thông của tha nhân. Amen.

Nguồn Gp Bà Rịa