Chầu Thánh Thể CN 7 TN Năm C: Sống Yêu Thương Và Tha Thứ

print

Chầu Thánh Thể CN 7 TN Năm C

Sống Yêu Thương Và Tha Thứ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con kính thờ và ngợi khen lòng nhân từ Chúa. Chúng con tin, vì lòng nhân lành và xót thương, Chúa đã chết và phục sinh để cứu độ chúng con. Xin tha thứ cho chúng con vì những lần chúng con sống thù địch, ích kỷ, và khép lòng trước những lời mời sống nhân từ của Chúa. Xin cho chúng con và các bạn trẻ một trái tim biet tha thứ và yêu thương như chúng con đã luôn được tình yêu Chúa thứ tha.

 “Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em”

Lạy Chúa Giêsu, Chúa xuống trần gian là để cứu độ chúng con. Thế nên, trong suốt cuộc sống và sứ vụ trần gian, Chúa đã giảng dạy chúng con những chân lý mang lại sự sống đời đời, đó chính là bài học yêu thương và tha thứ. Chúa đã dạy và đã thực thi bài học này cách triệt để. Chúa đã minh chứng điều này qua khổ nạn thập giá và ơn cứu độ cho mọi người. Chúa muốn chúng con tha thứ, vì đó thực sự là diễn tả của tình yêu. Tình yêu được cụ thể hóa nơi lòng tha thứ. Yêu thì sẽ dễ tha, và tha thứ thì chứng tỏ lòng yêu thương. Đây thưc sự là bài học lớn và giá trị trong một xã hội mà chúng con dễ dàng bị đẩy đưa vào thù hận và tội lỗi.

Lạy Chúa, xin Chúa nâng đỡ, thêm sức và giúp chúng con cảm nghiệm cũng như sống bài học yêu thương Chúa dạy, đe trong bất cứ hoàn cảnh nào, bản chất đức tin, yêu thương và tha thứ trong chúng con luôn chiến thắng được những cám dỗ của thù hận, ganh ghét. Xin Chúa cho chúng con vững tin vào giá trị đời đời là chính Chúa qua những chọn lựa để sống tha thứ và yêu thương, dẫu biết rằng sẽ bị thiệt thòi, khó khăn và thử thách.

(Thinh lặng)

“Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ”

Lạy Chúa Giêsu, lời Chúa nhắc nhở chúng con về ơn gọi nên nhân từ như Thiên Chúa Cha là Đấng nhân từ. Đây là ơn gọi nên thánh của chúng con nơi trần gian này, và cũng là vinh quang vĩnh hằng của chúng con trên thiên quốc. Chúa muốn chúng con nên gương sáng của sự nhân lành, khiêm tốn, hiền lành, thay vì thù ghét, phô trương, nóng nảy.

Lạy Chúa, sống trong một xã hội mà hiền bị xem là khờ, lành bị xem là thua thiệt, chúng con, nhất là những người trẻ, dễ lãng quên đi ơn gọi chính yếu của mình. Xin soi sáng và thúc đẩy chúng con nên mạnh mẽ để trung thành sống ơn gọi nên nhân từ như Thiên Chúa là Đấng nhân từ, nên muối men cho đời và ánh sáng cho trần gian, hầu khơi gợi lên những giá trị cuộc sống mang lại hạnh phúc và an bình đích thực cho gia đình, giáo xứ, xã hội và thế giới.

(Hát)

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cám ơn Chúa về những giây phút chúng con được ở bên Chúa, được nghe Chúa nhắc nhở về ơn gọi và trách nhiệm sống nhân từ và tha thứ. Giờ đây, mỗi người chúng con, đặc biệt là những người trẻ đang bị thử thách trong việc sống ơn gọi của mình, tất cả đều được mời gọi ra đi lan tỏa yêu thương và tha thứ cho những người chúng con gặp gỡ. Xin Chúa là Đấng giàu lòng xót thương, tha thứ và gia tăng ân sủng để chúng con chiến đấu và chiến thắng những cạm bẫy của thế gian hầu chúng con được ở trong vinh quang Nước Trời. Amen.

Nguồn Gp Bà Rịa