Chầu Thánh Thể CN Lễ Lá Năm C

print

Chầu Thánh Thể CN Lễ Lá Năm C

Chấp Nhận Đau Khổ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện giữa chúng con. Chúng con tin kính, thờ lạy, chúc tụng và tôn vinh Chúa. Chúng con đang bước vào tuần thánh, tưởng niệm Mầu Nhiệm Vượt Qua của Chúa, mầu nhiệm tình yêu của Đấng đã dám hiến thân chịu chết vì yêu. Xin Chúa giúp chúng con và những người trẻ can đảm chấp nhận đau khổ trong cuộc đời của mình khi nhìn lên Thánh Giá Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết sẵn sàng vác thập giá của mình mà bước theo Chúa trong từng giây phút của cuộc sống.

  • “Philatô bảo các thượng tế và đám đông rằng:Ta không thấy người này có tội gì”.

Lạy Chúa Giêsu, Philatô đã khẳng định rất chắc chắn rằng: “Chúa là Đấng vô tội”. Điều này chúng con đã xác tín từ lâu: Chúa là Đấng Quyền Năng, Đấng Thánh Thiện vô tỳ vết. Vậy mà, Chúa đã chấp nhận mang lấy tội lỗi của chúng con, chấp nhận đi vào con đường thương khó, chấp nhận đau khổ trên con đường thập giá. Chỉ vì yêu chúng con, Chúa đã tự hiến chính mình.

Lạy Chúa, khi chiêm ngắm tình yêu tự hiến của Chúa, chúng con được mời gọi nhìn lại hành trình sống đức tin của chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết nhìn vào chính con người tội lỗi của mình, để chúng con khiêm tốn cậy dựa vào sức mạnh của Chúa. Nhờ có Chúa đỡ nâng, chúng con và những người trẻ sẽ vượt qua những khó khăn thử thách và những đau khổ xảy đến trong cuộc sống hằng ngày của chúng con.

(Thinh lặng)

  • “Chúa Giêsu đáp: Quả thật, Tôi nói cho anh biết: ngay hôm nay, anh sẽ ở trên Thiên đàng với Tôi”.

Lạy Chúa Giêsu, là những người tội lỗi, chúng con cũng ước mong đón nhận ân ban mà Chúa đã dành cho người trộm lành: “Hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta”. Ân ban ấy, Chúa đã mở ra cho chúng con vào ngày chúng con được lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Chúng con tin thật Chúa là Mục Tử Nhân Lành, là Đấng Giàu Lòng Thương Xót. Chúa luôn đi bước trước để tha thứ cho những tội lỗi của chúng con. Chúa sẵn sàng đi tìm chúng con là những con chiên lạc để đưa về hợp đoàn cùng đàn chiên.

Lạy Chúa, chúng con đang sống trong một xã hội đầy giả trá, đau khổ và dịch bệnh. Nhiều lúc, hoàn cảnh ấy làm cho đức tin của chúng con bị lung lay khiến chúng con có nguy cơ xa lìa Chúa. Thậm chí, những khó khăn ấy làm cho chúng con đánh mất điểm tựa cuộc đời là chính Chúa. Xin tình yêu Chúa phủ lấp khoảng trống đau khổ trong cuộc đơi của chúng con, để chúng con luôn biết cậy dựa vào ơn thánh của Chúa, biết nương tựa vào Chúa mà vượt qua những khó khăn thử thách của cuộc đời.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, những giây phút tâm tình bên Chúa đã sap qua đi, nhưng mở ra cho chúng con một khoảng thời gian của Tuần Thánh. Thời gian này giúp chúng con sống lại con đường mà Chúa đã đi, để chúng con cảm nghiệm được sức sống mới nơi tình yêu của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con, cách riêng là những người trẻ, biết ngày càng đi vào chiều sâu của ý nghĩa Tuần Thánh, sống trọn vẹn tâm tình yêu mến trong những ngày hồng phúc này để mang lại hoa trái thiêng liêng cho mỗi chúng con. Amen.

Nguồn Gp Bà Rịa