Chỉ Có Một Điều Cần: Chương 5tt – Tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa

print

Tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa

Ta có thể nói gì về tình yêu của Thiên Chúa? Ta có thể nói rằng tình yêu của Thiên Chúa là một tình yêu vô điều kiện. Thiên Chúa không nói: “Ta yêu con, nếu…” trong lòng Thiên Chúa, không có chữ “nếu”. Tình yêu Thiên Chúa dành cho ta không tùy thuộc vào những gì ta làm hoặc nói, vào những cái nhìn hoặc sự thông minh của ta, vào sự thành công hoặc nổi tiếng của ta. Trước cả khi ta chào đời, thì đã có tình yêu Thiên Chúa rồi và tình yêu ấy sẽ tồn tại cho đến tận sau khi ta chết. Tình yêu Thiên Chúa có từ đời đời đến đời đời và không bị lệ thuộc vào bất cứ một biến cố có liên quan tới thời gian nào hoặc bất cứ hoàn cảnh nào. Như thế có phải là Thiên Chúa không quan tâm đến những gì ta nói hoặc làm chăng? Không, bởi vì nếu Thiên Chúa không quan tâm, thì tình yêu Thiên Chúa sẽ không thật. Yêu vô điều kiện không có nghĩa là yêu mà không quan tâm. Thiên Chúa ao ước đi vào trong tương quan với ta và muốn ta đáp lại tình yêu của Ngài.

Ta thường lẫn lộn tình yêu vô điều kiện với việc chấp nhận vô điều kiện. Thiên Chúa yêu thương ta vô điều kiện nhưng không chấp mọi thái độ của con người. Thiên Chúa không chấp nhận sự phản bội, bạo động, hận Ihù, nghi kỵ và mọi cách diễn tả sự xấu khác, vì tất cả những thứ ấy đều mâu thuẫn với tình yêu mà Thiên Chúa muốn gieo vào tâm hồn con người. Sự xấu chính là sự thiếu vắng tình yêu Thiên Chúa. Sự xấu không thuộc về Thiên Chúa.

Tinh yêu vô điều kiện của Thiên Chúa có nghĩa là Thiên Chúa tiếp tục yêu thương ta ngay cả khi ta nói và nghĩ những sự xấu. Thiên Chúa vẫn tiếp tục đợi chờ ta như những cha, mẹ yêu thương đợi chờ đứa con lạc mất trở về. Điều quan trọng đối với chúng ta là phải bám vào sự thật này là Thiên Chúa không khi nào thôi yêu thương ta kể cả khi ta làm phiền lòng Ngài. Sự thật ấy sẽ giúp ta trở về với tình yêu lúc nào cũng là hiện tại của Thiên Chúa.

Bread for the Journey.