Chỉ Có Một Điều Cần: Chương 5tt – Trở về với tình yêu ban đầu

print

Trở về với tình yêu ban đầu

 

Suốt ba ngày liền, tôi suy gẫm về chuyện người con hoang đàng. Đó là một câu chuyện về sự trở về. Tôi nhận ra tầm quan trọng của việc trở về đi, trở về lại. Cuộc đời tôi đã bị cuốn trôi xa Thiên Chúa. Tôi phải trở về. Tâm hồn tôi đã lạc xa tình yêu ban đầu. Tôi phải trở về. Tâm trí tôi lang thang đến những hình ảnh xa lạ. Tôi phải trở về. Trở về là một cuộc đấu tranh kéo dài suốt đời.

Điều đánh động tôi là người con hoang đàng ấy có những động cơ khá ích kỷ. Anh tự nhủ: “Bao nhiêu người làm công trong nhà cha tôi lúc nào cũng có cơm dư, gạo thừa, còn

tôi phải chết đói ở đây. Tôi sẽ bỏ nơi nầy và trở về với cha tôi”. Anh không trở về vì một tình yêu mới mẻ anh dành cho cha. Không, anh trở về chỉ để sống sót. Anh đã khám phá ra rằng con đường anh đã chọn, đang dẫn anh đến chỗ chết. Trở về với cha là điều cần thiết để được sống. Anh nhận ra rằng anh đã phạm tội, nhưng sự nhận ra ấy chỉ xảy ra, khi tội đã đẩy anh đến gần cõi chết.

Tôi cũng bị đánh động bởi sự kiện này nữa là người cha không đòi bất cứ một động cơ cao hơn nào cả. Tình yêu của ông toàn diện và vô điều kiện đến độ ông chỉ còn cách duy nhất là đón nhận con ông vào nhà.

Đây là một ý tưởng đầy khích lệ. Thiên Chúa không đòi một tấm lòng trong sạch trước khi ôm lấy ta. Dẫu cho ta có trở về chỉ vì theo đuổi những ước vọng của ta không đưa ta tới hạnh phúc, Thiên Chúa vẫn đón nhận ta trở về. Dầu cho ta có trở về chỉ vì là Kitô hữu đem lại cho ta bình an hơn là dân ngoại, Thiên Chúa cũng vẫn đón nhận ta. Dẫu cho ta có trở về chỉ vì tội lỗi của ta không đem lại no thoả như ta mong đợi, Thiên Chúa vẫn cứ đón nhận ta. Dầu cho ta có trở về chỉ vì ta không thể làm gì hơn được, Thiên Chúa vẫn cứ đón nhận ta. Tình yêu Thiên Chúa không đòi ta phải giải thích vì sao ta trở về. Thiên Chúa vui mừng thấy ta trở về và muốn ban cho ta tất cả những gì ta mong muốn, chỉ để ta ở lại nhà.

The Road to Daybreak.