Chỉ Có Một Điều Cần – Chương 7tt: Phát huy lòng kiên nhẫn

print

Phát huy lòng kiên nhẫn

Vì là kỷ luật của sự kiên nhẫn, nên cầu nguyện chính là việc con người cố gắng để cho Chúa Thánh Thần thực hiện công cuộc tái tạo của Ngài trong ta… kỷ luật của việc cầu nguyện làm cho ta dừng lại và lắng nghe, đợi chờ và nhìn xem, nếm cảm và sờ đụng, chăm chú và ý thức. Tuy đây có vẻ như một lời khuyên thụ động, nhưng cầu nguyện thực sự cần ý chí và động cơ. Ta có thể coi kỷ luật của việc cầu nguyện là một hình thức cửa sự thay thế nội tâm. Phản ứng bình thường và thích hợp đối với thế giới này là bật radio lên, mở nhật báo ra, đi tìm film khác, nói chuyện với nhiều người hơn, hoặc bồn chồn tìm kiếm những hấp dẫn và những trò tiêu khiển mới. Kiên nhẫn lắng nghe tiếng nói của Thần Khí trong cầu nguyện là một sự thay thế triệt để, một sự thay thế lúc đầu thường tạo ra một sự khó chịu khác thường. Ta đã quá quen với lối sống thiếu kiên nhẫn của ta, một lối sống khiến ta chẳng chờ mong gì mấy lúc này. Mọi cố gắng “trải qua” hoặc “sống với” sự thay thế ấy thường trái nghịch với những thối quen cũ của ta đến độ mọi xung lực của ta đều vùng lên phản kháng. Nhưng khi kỷ luật giúp ta trung thành, ta sẽ dần dần bắt đầu cảm thấy rằng có một cái gì đó thật sâu, thật huyền nhiệm, và sáng tạo đang xảy ra ở đây và lúc này đến độ ta đang bị lôi kéo đến đó – không phải bởi các xung lực của ta nhưng bởi Chứa Thánh Thần. Trong sự thay thế nội tâm ấy của ta, ta kinh nghiệm được sự hiện diện của vị Thiên Chúa xót thương.

Compassion