Chỉ Có Một Điều Cần – Chương 8: Cầu nguyện là tất cả sự sống

print

Cầu nguyện là tất cả sự sống

Khi suy nghĩ về cầu nguyện, ta thường coi đó như một trong nhiều thứ khác ta phải làm để sống đời Kitô hữu được trọn vẹn và trưởng thành… Nếu ta mạnh mẽ xác tín rằng cầu nguyện là điều quan trọng, có lẽ ta sẽ sẳn sàng dành trọn một giờ mỗi ngày, trọn một ngày mỗi tháng, và trọn một tuần mỗi năm cho việc cầu nguyện. Như thế, cầu nguyện trở nên một phần, và là một phần rất quan trọng của cuộc sống ta.

Nhưng khi thánh Phaolô nói về cầu nguyện, ngài thường sử dụng một ngôn ngữ rất khác. Ngài không nói về cầu nguyện như một phần của cuộc sống, nhưng như là tất cả sự sống. Ngài không đề cập tới cầu nguyện như một cái gì đó ta không nên quên, mà ngài coi đó là một sự quan tâm không ngừng của ta. Ngài không khuyên độc giả thỉnh thoảng nên cầu nguyện, hoặc nên cầu nguyện đều đặn, nhưng ngài đã không ngần ngại khuyên họ phải cầu nguyện thường xuyên, cầu nguyện không ngừng. Thánh Phaolô không xin ta dành một ít thời gian mỗi ngày để cầu nguyện. Không, ngài triệt để hơn nhiều. Ngài xin ta cầu nguyện đêm ngày, trong lúc vui, lúc buồn, khi làm việc, lúc vui chơi, cầu nguyện không ngừng, không mệt mỏi. Đối với thánh Phaolô, cầu nguyện hệt như hơi thở vậy. Ngưng cầu nguyện chắc chắn sẽ có nguy cơ tử vong.

Clowning in Rome.