Chỉ Có Một Điều Cần – Chương 8:  Con đường đi xuống

print

Chỉ Có Một Điều Cần – Chương 8: 

Con đường đi xuống

Cầu nguyện có nghĩa là để cho tình yêu sáng tạo của Thiên Chúa đụng đến những nơi sâu kín nhất của con người ta, và để cho con đường thập giá của Chúa Giêsu, con đường đi xuống của Ngài, thực sự trở thành con đường của ta, và cầu nguyên cũng có nghĩa là lắng nghe những chuyển động của Thần Khí Đức Kitô trong ta, với một tâm hồn chăm chú, không bị phân tâm cả khi Thần Khí ấy dẫn đưa ta tới những nơi ta không nên đến…

Tôi thật xót xa nói lên điều này; ta đang sống trong một xã hội sẳn sàng đi lên, một xã hội trong đó người ta mong ta phải làm bật lên một cái gì đó nơi ta. Và ta chẳng bị cám dỗ sử dụng cả Lời của Thiên Chúa để giúp ta đi lên đó sao ? Nhưng đó không phải là đường lối của Thiên Chúa, Cha, Con và Thánh Thần. Đường lối của Thiên Chúa không phải là đi lên mà là đi xuống. Bạn cũng như tôi đều biết rằng câu hỏi chung kết ta sẽ nghe không phải là : “Suốt đời, con đã kiếm được bao nhiêu tiền ? Hoặc “Con đã có được bao nhiêu người bạn ? Hoặc “Con đã có được bao nhiêu tiến bộ trong sự nghiệp của con ?” Không, câu hỏi dành cho ta là : “Con đã làm được gì cho những người bé mọn nhát của Ta ? Con đã làm được gì cho những kẻ cô đơn trong thành phố của con, cho các tù nhân trong đất nước con, các người tỵ nạn trong và ngoài biên giới của đất nước con, và cho những người đói trên toàn thế giới này ? Con có nhận ra Đức Kitô bị khinh khi trong khuôn mặt của những người nghèo chăng ?”

Thiên Chúa đã chọn để được mạc khải trong một nhân loại bị đóng đinh thập giá. Đó không phải là điều dễ nhận ra, nhưng mọi lời cầu nguyện đích thật bao giờ cũng đưa đến nhận thức ấy. Tôi hy vọng rằng cùng với tôi, bạn có thể cảm thấy sự ngần ngại của ta, không muốn để Thiên Chúa yêu ta đích thật theo cách của Thiên Chúa và đáp trả lại Ngài bằng tất cả con người của ta.

Prayer and the Jealous God