Chỉ Có Một Điều Cần – Chương 8:  Tập sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa

print

Chỉ Có Một Điều Cần – Chương 8: 

Tập sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa

Việc cầu nguyện không ngừng không chỉ là một kỳ công nghịch thường của người nông dân Nga giản dị ấy mà còn là ơn gọi đích thật đối với mọi Kitô hữu. Chắc chắn đó không phải là lối sống có được cách tự động chỉ vì người ta mong có được nếp sống ấy, hoặc có được cách dễ dàng nhờ thỉnh thoảng vẫn cầu nguyện. Nhưng khi nào ta tập trung vào việc cầu nguyện này cách nghiêm túc và phát huy được thứ kỷ luật thích hợp, khi ấy ta sẽ thấy một sự biến đổi đích thật trong đời ta, một sự biến đổi dẫn ta đến chỗ ngày một gần gũi Thiên Chúa hơn. Còn việc cầu nguyện không ngừng như một tình trạng bình thường và ổn định của tâm hồn, ta sẽ không bao giờ có thể đạt được đâu. Nhưng ta sẽ khám phá ra rằng nhiều ý tưởng gây xáo trộn đã từng làm ta bị lo ra, đang được biến đổi thành việc không ngừng ngợi khen Thiên Chúa. Khi ta thấy ngày một rõ hơn vẻ đẹp của Thiên Chúa Cha nhờ Con của Ngài, ta sẽ khám phá ra rằng thọ tạo không còn làm ta chia trí được nữa. Trái lại, thọ tạo vẫn luôn nói về Thiên Chúa bằng nhiều cách. Khi ấy, ta sẽ nhận ra rằng cầu nguyện chỉ là việc thường xuyên tập sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa mọi nơi, mọi lúc không hơn, không kém.

Clowning in Rome.