Chúa Giêsu chữa người mù bẩm sinh  – Truyện tranh Kinh Thánh

print

Chúa Giêsu chữa người mù bẩm sinh  – Truyện tranh Kinh Thánh

Tam Le biên tập – Scarlett Le chuyển ngữ

https://canhdongtruyengiao.net/

 

Lúc bấy giờ, các chức sắc tôn giáo của dân Do Thái không chịu tin là người mù được Chúa Giêsu chữa cho sáng mắt trước kia thật sự bị mù, họ bèn cho gọi cha mẹ anh ta đến và hỏi: “Đây có phải là con trai của ông bà không? Người mà ông bà nói bị mù lúc mới chào đời? Thế sao bây giờ anh ta lại nhìn thấy?” Cha mẹ anh ta đáp: “Chúng tôi biết, đây chính là con trai chúng tôi, bị mù bẩm sinh. Nhưng chúng tôi không biết làm thế nào mà nó được sáng mắt, cũng không biết ai đã chữa cho nó. Các ông hãy hỏi nó, nó đã khôn lớn rồi, chính nó sẽ tự trả lời.”

Cha mẹ người này nói như vậy vì họ e sợ  những chức sắc tôn giáo của dân Do Thái. Những vị này đã đồng thuận với nhau sẽ đuổi ra khỏi hội đường những ai tin Chúa Giêsu là Đức Kitô. Vì lý do này nên họ mới nói: “Con chúng tôi đã trưởng thành, hãy đi mà hỏi nó.”

Những chức sắc cho triệu tập lần thứ hai người đàn ông trước đây từng bị mù và nói với anh ta: “Hãy thề trước Chúa là ngươi nói thật. Chúng tôi biết ông Giêsu này là một người tội lỗi.” Anh ta đáp: “Tôi không biết  người đàn ông tên Giêsu có phải là một kẻ tội lỗi hay không. Tôi chỉ biết một điều, trước đây tôi bị mù, hiện tại tôi đã sáng mắt.”

Bọn họ bèn hỏi anh ta: “Ông Giêsu đó đã làm gì với ngươi? Bằng cách nào mà ông ta làm cho ngươi người thấy được?” Người đàn ông đáp: “Tôi đã kể với mấy ông rồi mà mấy ông chẳng để ý. Tại sao bây giờ mấy ông lại muốn nghe? Mấy ông cũng muốn trở thành môn đệ của ông ấy chứ?”

Bọn chức sắc mắng vào mặt người đàn ông: “Mày mới là môn đệ của hắn. Chúng tao là môn đệ của ông Môsê! Chúng ta biết Đức Chúa Trời đã phán truyền với Môsê! Chúng ta không biết ông Giêsu kia từ đâu đến cả!”

Người đàn ông đáp lại: “Đây là một dấu hiệu khác thường. Các ông không biết ông Giêsu từ đâu đến, thế nhưng ông ấy đã chữa cho tôi được sáng mắt. Chúng ta đều biết rằng Thiên Chúa không nhậm lời kẻ tội lỗi, nhưng nếu ai có lòng kính sợ và thực thi ý của Người, Thiên Chúa sẽ lắng nghe lời người đó.

Trước đây chưa từng nghe có ai làm cho người mù sáng mắt. Nếu ông ấy không được Thiên Chúa phái đến, Ông ấy ắt không thể làm được như vậy.”

Bọn chức sắc nói: “Ngươi vốn sinh ra trong tội lỗi ngập đầu, mà dám lên mặt dạy bảo chúng ta sao?” Rồi họ tống khứ người đàn ông ra khỏi hội đường.

Chúa Giêsu nghe tin này bèn tìm người đàn ông và nói với anh ta rằng: “Ngươi tin vào Con Thiên Chúa ở thế gian này chứ?” Người đàn ông thưa: “Vậy thưa Ngài, người đó là ai để tôi có thể đặt trọn lòng tin vào người đó?” Chúa Giêsu bảo anh ta: “Ngươi đã được gặp Người ấy. Người ấy chính là người đang nói chuyện với ngươi đây.”

Anh ta thốt lên: “Thưa Ngài, tôi tin”, rồi phủ phục xuống trước mặt Người. Chúa Giêsu tiếp lời: “Ta đến thế gian này để xét xử, cho ai không nhìn thấy có thể tìm lại được ánh sáng, còn những ai xem thấy lại trở nên đui mù.”

Những người Pharisêu đang đứng đó với Chúa Giêsu, khi nghe thấy những lời này, họ hỏi Ngài: “Thế chúng tôi cũng đui mù chứ, phải không?” Chúa Giêsu đáp: “Nếu các ngươi đui mù, thì các ông không có tội. Nhưng nếu ngay bây giờ các ngươi tuyên bố các ngươi nhìn thấy thì tội lỗi các ông vẫn còn”.

Good News Productions,
International and College Press Publishing Co.
Artist Paula Nash Giltner
www.theglobalgospel.org