Chương Trình Ca Múa Giáo Hạt Bạc Liêu Mừng Chúa Giáng Sinh 2023

print

Trung Tâm Hành Hương Tắc Sậy

Chương Trình Ca Múa Giáo Hạt Bạc Liêu

Mừng Chúa Giáng Sinh 2023

” Giêsu, Điểm Hẹn Tình Yêu”

Thứ ba, 26/12/2023