Chương Trình Giáo Lý Dự Tòng, Bài 32+33: Tử Nạn + Phục Sinh

print

Bài 32: Chúa Giêsu chịu đóng đinh và chết trên thập giá

Bài 33: Đức Kitô Sống Lại