Ở đời ai cũng mơ ước sau khi kết thúc quán trọ trần gian này thì linh hồn sẽ bay về trời, sẽ về “cõi trời” để vui hưởng hạnh phúc đời đời.

Vậy “cõi trời” ở đâu?

Thưa, cõi trời hay còn gọi là thiên đàng. Trong kinh “Lạy Cha” câu mở đầu nói rõ: “Lạy Cha chúng con ở trên trời”.  Cha chúng ta là Đấng ở trên trời, và những ai sống theo ý Chúa cũng sẽ được về trời như Mẹ Maria đã lên trời, như các thánh nam nữ luôn chúc tụng Chúa trên các tầng trời”…

Thế nhưng, thiên đàng là “điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không thể nghĩ tới, lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Ngài” (1cor 2:9). Do đó, cõi trời ấy không phải là một nơi thể lý có thể nhìn thấy được mà là một tình trạng trọn hảo về vẻ đẹp, về hạnh phúc, về tính bất tử vượt thời gian. . .  

Chúng ta biết về “cõi trời” ấy là nhờ lời chứng của Chúa Giê-su. Ngài đã từng nói rằng Nhà Cha của Ngài có nhiều chỗ, và Ngài đi trước để dọn chỗ cho ”chúng ta” , để Ngài ở đâu thì ”chúng ta” cũng ở đó với Ngài.

Hôm nay chúng ta mừng Chúa về Cõi Trời. Mừng Chúa đã hoàn tất cuộc đời trần thế của mình trong vâng phục thánh ý Chúa Cha là cứu độ trần gian. Và hôm nay Ngài khải hoàn về cõi trời để nhận lãnh triều thiên chiến thắng. Ngài đã chiến thắng ngục tù của thần chết để tự mình sống lại. Ma quỷ đã bị đánh bại. Cửa phục sinh đã được mở ra. Cuộc sống con người sau những bể dâu cuộc đời cũng có một bến bờ yên bình hạnh phúc là quê Cha trên Trời. Chúa về Trời cho chúng ta niềm hy vọng sẽ được lên trời với Chúa nếu biết đi trên con đường của Chúa. Con đường của hy sinh phục vụ. Con đường dấn thân cứu đời. Con đường sống vì lợi ích của tha nhân. Con đường ấy luôn để cho thánh ý Chúa Cha được thực hiện.

Cuộc sống con người là một hành trình. Nếu hành trình ấy cứ loanh quanh không điểm đến sẽ làm cho cuộc sống mỏi mệt, chán nản và thất vọng. Niềm tin Ky-tô cho chúng ta biết điểm tới của kiếp người chính là “cõi trời”. Đó là nơi không còn đau khổ, không còn những tham sân si mà là nơi hoàn hảo trọn vẹn. Đó là nơi con người đạt tới sự sung mãn hạnh phúc trên cõi trời với Chúa.

Xin cho chúng ta luôn theo gương Chúa Giê-su tìm kiếm và thi hành thánh ý Chúa Cha. Xin đừng vì những đam mê trần thế là danh lợi thú mà bỏ bê bổn phận của người con với Cha trên trời. Xin Chúa giúp chúng ta biết hoàn tất sứ vụ cuộc đời của mình thật tốt đẹp để xứng đáng nhận phần ân phúc trong Nước Trời mai sau. Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền